keyboard_arrow_down ç – Gramer Terimleri Sözlüğü

çatışma

çatışma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatışma a. 1. Çatışmak işi: “Döndüğü zaman hoş olmayan çatışmalar olabilmesi ihtimali evde felaket bekleyen bir gerginlik yaratmıştı.” -H. E. Adıvar. 2. Silahlı büyük kavga, arbede: On beş dakika süren bir çatışma olmuştur. 3. ask. Savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin karşı tarafın keşif ve güvenlik kollarıyla arasındaki ilk silahlı vuruşma. 4. coğ. Türlü yönlerden uzanan kıvrımlı dağ sıralarının
çatı ekleri

çatı ekleri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatı ekleri ç. a. db. Fiil kök veya gövdelerinden dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar yapmaya yarayan ekler: (Sev-in-), (sev-il-), (sev-iş-), (kapa-t-), (geç-ir-), (sev-dir-) gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çatı ekleri Eylem kök veya gövdelerinden, dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar meydana getirmeye yarayan ekler: -(i) n- (sev-in-) ; -(i) l- (sev-il-) ; -(i) ş- (sev-iş-) ; -(i) t- (kapa-t-) ; -(i, e) r- (geç-ir-, gid-er
çatı

çatı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatı a. 1. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: “Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı.” -Ö. Seyfettin. 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü. 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu. 5. mec. Barınılan, sığınılan yer. 6. mec. Belli bir maksada yönelik kimseler
cevap ünlemi

cevap ünlemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü cevap ünlemi Bir konuyu ve bununla ilgili bir soruyu uygun görme, onaylama veya karşı çıkma anlamlarında kullanılan ünlemler: evet!, elbette, Hay hay!, öyle ya! vb. Hay hay! dediğiniz gibi yaparım. Elbette, sizinle birlikte gelebiliriz. Öyle ya, bu konuyu daha sonra görüşecektik. Hayır sizinle birlikte gitmeyeceğim vb.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu cevap ünlemi Azerbaycan Türkçesi: täsdig ädati; Türkmen Türkçesi: cogaap sözi; Ga
canlı ek

canlı ek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü canlı ek Dilde örnekleri çok olan, kullanılıştan düşmemiş ve köke kattığı anlam kolayca anlaşılan ek, yaşayan ek: akıl+cı, sanat+çı, süt+çü; yaş+a-, baş+la-, ağaç+lık; insan+ca; bil-gi, bur-gu; giy-in-, gir-iş-, döğ-üş-, koş-uş-, koş-tur- vb. Karşıtı ölü ek’tir. bk. ve krş. işlek ek.
canlı dil

canlı dil

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü canlı dil Hâlen yaşamakta, çeşitli toplumlarda konuşma ve yazı dili olarak varlığını devam ettiregelmekte olan dil. Türkçe, Macarca, Fince, Almanca, Rusça, Çince, Japonca gibi: Sumerce ölü, Arapça canlı bir dildir vb. Karşıtı ölü dil’dir.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu canlı dil Azerbaycan Türkçesi: canlı dil; Türkmen Türkçesi: caanlı dil ~ caanlı gepleşik dili; Gagauz Türkçesi: diri dil~ kullanılan dil; Özbek Türkç
çağrışım ilişkileri

çağrışım ilişkileri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü çağrışım ilişkileri Kelimelerin ses ve şekil yapıları, çekimleri, aynı kökten gelen türevleri ile anlam ve kavram yakınlığı bakımından bağlı oldukları çağrışım ilişkileri: Yazdırma kelimesinin ses yapısı bakımından kazdırma, azdırma; şekil yapısı bakımından kaldırma, yardırma, durdurma; aynı kökten gelen çekim ve türevleri bakımından yazdırmak, yazdıracak, yazdırdı; anlam ve kavram yakınlığı bakımından kaydetm