keyboard_arrow_down ç – Gramer Terimleri Sözlüğü

çıkmalı tümleç, -ci

çıkmalı tümleç, -ci

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkmalı tümleç, -ci a. db. Fiilin anlamını tamlayan ve çıkma durumunda bulunan dolaylı tümleç: Çocuklar evden çıktılar.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çıkmalı tümleç, -ci Çok defa eylemin bazen de adın anlamını tümleyen ve çıkma durumunda bulunan dolaylı tümleç: Çocuklar evden çıktılar; Bakımsızlıktan hastalandı; Bu konuyu çeşitli yönlerden açıklayınız; candan adam, yünden mamul, gençten bir şoför, kardan beyaz, akraba
çıkmalı tamlama

çıkmalı tamlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkmalı tamlama a. db. Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı üçüncü kişi iyelik eki alan tamlama: İnsanlardan bazıları. Öğrencilerden ikisi gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çıkmalı tamlama Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı 3. kişi iyelik eki alan tamlama: insanlardan bazıları (insanların bazıları) , gelenlerden biri (gelenlerin biri) , memurlardan bir kısmı (memurların bir kısmı) , öğrencilerden ikisi (öğrenci
çıkma grubu

çıkma grubu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü çıkma grubu Çıkma durumu eki almış bir ad ögesi ile bir sıfat ya da ad soylu başka bir ögenin oluşturduğu ad grubu: Kıldan ince, kılıçtan keskin (Sırat Köprüsü), babadan kalma (mal). İçinden pazarlıklı (adam). Gönülden kopan (yardım). Paradan çok daha önemlisi (sağlıktır). || Bu grup cümlede ad-sıfat ve zarf görevi yapar: Topkapı’dan Edirne kapı’ya kadar giden büyük surun orta kapısından şehre girdim (Y. K. Beyatlı, Aziz
çıkma durumu eki

çıkma durumu eki

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü çıkma durumu eki Kelime gruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek veya sebep bildirmek için kullanılan ve daha başka görevler de yüklenmiş olan +DAn durum eki: evden geliyorum, bahçeden çıktı, pencereden baktı, dağdan indi vb. bk. çıkma durumu.
çıkma durumu

çıkma durumu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkma durumu a. db. Ad soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, - tan / -ten ekleri ile kurulan durum, ayrılma durumu, ablatif: okuldan, evden, sokaktan, işten vb.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çıkma durumu (Derleme.. -den hali, uzaklaşma hali, ayrılma hali, çıkış hali) Adın veya ad görevli sözcüğün kavramından çıkışı gösteren durum. Türkçede bu durum -den (-dan; -ten, -tan) ekiyle gösterilir : Evden (ev-de
çevriyazı

çevriyazı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilim Terimleri Sözlüğü çevriyazı Bir metni, yazılmış olduğu yazıdan, okunuşunu belirtmek şartıyla, başka bir yazıya çevirme işi, ve böylece çevrilen yazı. Buna SESÇİL ÇEVRİYAZI ( Transcription phonétique ) de denir.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çevriyazı (Derleme. transkripsiyon, sesçil yazı) Bir metnin okunuşunu göstermek üzere kullanılan yazı düzeni.Gramer Terimleri Sözlüğü çevriyazı (çeviri yazı), (fonetik yazı, ses yazısı, sesçil yazı)
cinsiyetsiz

cinsiyetsiz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü cinsiyetsiz Bazı dillerde dişi veya erkek cinsten sayılmayan ve tarafsızlık özelliği taşıyan kelime: Rus. okno «pencere» jelézo «demir», usilie «gayret», yavléme «olay», dobro «iyilik», Sansk. pustaka «kitap», vari «su», cāani «diz», Almanca das Fenster «pencere», das Gehalt «maaş, ücret», das Zimmer «oda», das Ergebnis «sonuç» vb.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu cinsiyetsiz Azerbaycan Türkçesi: orta cins;Türkme
cinsiyet

cinsiyet

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cinsiyet a. biy. Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks: “Cinsiyet değiştirecek kadar kin ateşinde piştim.” -N. F. Kısakürek.Biyoloji Terimleri Sözlüğü cinsiyet bk. eşeylilikGramer Terimleri Sözlüğü cinsiyet Bazı dillerde kelimelerin gramer bakımından «erkeklik», «dişilik» veya «yansızlık» özelliği taşıması. Almanca der Tisch «masa» erkek kelime, die
çevirme yazı

çevirme yazı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü çevirme yazı Bir yazı sistemine göre yazılmış bir kelimenin veya bir metnin, o yazıdaki işaret değerlerini koruyarak başka bir yazıya aktarılması. Bu aktarma alfabetik yazı sisteminde her harfin, hece yazı sisteminde her hecenin, ideografik yazı sisteminde her ideografinin, bunlara karşılık olan eden özel birer harf veya işaretle karşılanması şeklindedir. Söz gelişi Arap harfleri ile yazılmış olan || mısraının çevirme yazı ile kar
çevirme adlar

çevirme adlar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü çevirme adlar Bazı kavramların adlandırılmasında başka dillerden çevirme yoluna başvurularak karşılanan ve anlamca o dillerdeki karşılıklarına paralel olan sözler. Türkçede banyo yapmak, yıkanmak, yerine banyo almak (İng. to take bath), gam yemek (Fr. gam Vorden); Almanca Vergismeinnicht, İng. forget-me-not’ın Türkçede unutma beni; ve İt. bella donna, Fr. belle dame’ın Türkçede güzelavrat otu ile karşılanması (D. Aksan, Anlam Bilimi,