keyboard_arrow_down C – Güncel Türkçe Sözlük

çevirim

çevirim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirim a. 1. Çevirme işi. 2. sin. Sinema filmi elde etmek üzere alıcının çalıştırılması, duyar katın üzerinde gizli görüntülerin belirmesi.Tıp Terimleri Kılavuzu çevirim Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü çevirim Sinema 1. Sinema filmini gerçekleştirmek üzere alıcının çalıştırılarak duyarkatın üzerine gizli görüntülerin saptanması. 2. Alıcının çalıştırılmasına bağlı olarak yapılan işlerin tümü. 3. (Genel an
çevirici dili

çevirici dili

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirici dili a. Bilgisayarda makine dili komutlarının sembollerle kaydedildiği alçak düzeyli programlama dili.Bilişim Terimleri Sözlüğü çevirici dili Makine dili komutlarının bellenir simgesel birer komutla deyimlendiği alçak düzeyli izlenceleme dili. Simgesel dil adıyla da anılan çevirici diliyle yazılmış bir kaynak izlence çevirici adı verilen bir izlenceyle îlkin makine dilinde amaç izlenceye dönüştürülür, bu sonuncusu uygulanır.Bi
çevirici

çevirici

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirici a. 1. Çevirmen: Bu kitabın çeviricisi Fransızcayı iyi bilir. 2. fiz. Anahtar.Bilişim Terimleri Sözlüğü çevirici Çevirici dilinde yazılmış bir kaynak izlenceyi ilgili bilgisayar dizgesinin makine diline çeviren izlence.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çevirici Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çevirici Eğitim Terimleri Sözlüğü çevirici 1. Üniversitelerde sözlü ve yazılı çeviri işlerinde geçici ya da sür
çeviri yazı

çeviri yazı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeviri yazı a. dil b. 1. Bir yazıyı bütün ses inceliklerini belirterek başka bir alfabeye çevirme yolu, yazı çevirimi, transkripsiyon. 2. Sözlü metinlerin ses inceliklerinin ayrıntılı bir biçimde özel işaretlerle yazıya aktarılması.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu çeviri yazı Azerbaycan Türkçesi: transliterasiya; Türkmen Türkçesi: transliteratsiya;Gag.:transliteratsiya ~ aktarma yazı; Özbek Türkçesi: transliteratsiya; Uygur Tü
cinsaçı

cinsaçı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cinsaçı a. (ci'nsaçı) Küsküt.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü cinsaçı İkiçeneklilerin kahkahaçiçeğigiller familyasından olup, saçı andıran sarılgan saplarıyle çeşitli bitkilere dolanarak onları zayıflatan, özellikle asma, patates, kasımpatı ve baklagillere zarar veren çiçekli bitkilerin ortak adı; bağboğan, cinsaçı, şeytansaçı, yabanketeni.