keyboard_arrow_down ç – Güreş Terimleri Sözlüğü

çevirme

çevirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirme a. 1. Çevirmek işi, tedvir: “Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar.” -H. E. Adıvar. 2. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: “Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular.” -R. H. Karay. 3. sf. Çevrilmiş, tercüme edilmiş: Fransızcadan çevirme bir eser. 4. h
çelme

çelme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çelme a. 1. Çelmek işi. 2. Birini yere düşürmek için ayağının önüne ayak uzatma: “Bir itişme, bir bakışma, bir yanındakine çelme vurup öne geçme yarışıdır gidiyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. Arkadan hafifçe bağlanan baş örtüsü.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çelme Kısa çalı odunu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çelme Fese veya başa sarılan oyalı krep, mendil, yazma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlü
çapraz

çapraz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çapraz sf. 1. Eğik olarak birbiriyle kesişen. 2. İki taraflı, karşılıklı: Çapraz ateş. 3. zf. Eğik bir biçimde: “Boynuna çapraz astığı tüfeğini yokladı.” -S. Kocagöz. 4. a. Karşı tarafın yanı: “Oturuşunu değiştirdi, çaprazındaki masayı değil de hemen sağındakini görecek şekilde yan döndü.” -E. Şafak. 5. a. Bir tür olta iğnesi. 6. a. hlk. Kopça, düğme. 7. a. sp. Güreşte rakibin koltuk altından kol geçirip sarma oyunu.T
çangal

çangal

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çangal (I) a. sp. Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu.Güncel Türkçe Sözlük çangal (II) a. bit. b. 1. Dallı budaklı ağaç. 2. hlk. Fasulye sırığı, sırık.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çangal 1. Dallı budaklı, eğri ağaç. 2. Fasulye sırığı, sırık. 3. Tarlayı korumak için da
cazgır

cazgır

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cazgır a. 1. Güreşecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanıtan ve dua okuyarak onları alana süren kimse. 2. hlk. Fitneci.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cazgır Vazgeçen, işin ardını bırakan, dönek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cazgır Cadı, fitneci.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cazgır 1.bk. cazgarısı. 2. Sözünden dönen, sözünde durmayan.Güreş Terimleri Sözlüğü cazgır Yağlı güreşte ve
çalıştırıcı

çalıştırıcı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çalıştırıcı a. sp. Bir spor dalında, sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişi, antrenör, koç (II).Ayaktopu Terimleri Sözlüğü çalıştırıcı Oyuncuları çalıştıran, kendilerine gerekli beden kıvamını ve oyun bilgisini edindiren kişi.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü çalıştırıcı Orkestra yönetmeninin yönlendirmesi sınırları içinde kalma koşuluyla bir orkestrayı ya da koroyu çalıştıran kişi.Güreş Terimleri