keyboard_arrow_down C – Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

çıkma

çıkma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkma a. 1. Çıkmak işi: “Bu evden çıkmam, mağlubiyeti kabul ederek mücadeleden kaçmam demekti.” -K. Bilbaşar. 2. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon: “Balkonlar, kapalı açık çıkmalar, o zaman yasak edilmiş, hâlâ yasak, hâlâ yapılmıyor.” -A. Boysan. 3. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. 4. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
çıkıntı

çıkıntı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkıntı a. 1. Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm: “Gırtlağının çıkıntısı, hiddetli bir adamın yumruğu gibi titriyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Bir metni düzeltmek veya ona bir şey eklemek için satır dışına yazılan yazı, çıkma. 3. argo Kambur. 4. mec. Her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran (kimse).Tıp Terimleri Kılavuzu çıkıntı Tıp Terimleri Kılavuzu çıkıntı Tıp Terimleri Kılavuzu çıkıntı Tıp Terimleri Kıla
çevre çizgisi

çevre çizgisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü çevre çizgisi 1. Bir nesneyi ya da yüzeyi saran en dış çizgi. 2. Bir izgenin özel bir çizgisinin ya da bir kuşağının yeğinlik dalga boyu dağılım eğrisi.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü çevre çizgisi (Resim) Resimde bir nesneyi sınırlayan çizgi.
çeşmibülbül

çeşmibülbül

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeşmibülbül a. (çe'şmibülbül) Üzeri beyaz, sarmal süsler ve çiçek motifleri ile bezenmiş cam işi: “Burada çeşmibülbüllerin güzelliğini bilmem nasıl tarif etmeli.” -S. F. Abasıyanık.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü çeşmibülbül Camdan yapılmış, üzeri sarmal süsler ve çiçek örgeleri ile bezenmiş bir çeşit sürahi.