keyboard_arrow_down C – İstatistik Terimleri Sözlüğü

çekince

çekince

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekince a. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz: “En büyük çekincem, birinin dikkatini çekmekti.” -A. Kutlu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekince Çekinilecek durum: Neden dilimi dutacakmışsım? Ondan bir çekincem mi var?Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu çekince Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri çekince Savcının yasada yazılı yetkilerine dayanarak, tüze iş
Chapman-Kolmogorov denklemleri

Chapman-Kolmogorov denklemleri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü Chapman-Kolmogorov denklemleri İstatistik Terimleri Sözlüğü Chapman-Kolmogorov denklemleri (Olasılık kuramı) Kesikli değiştirgeli (…) Markov zincirinde i durumundan j durumuna n+m adımda geçiş olasılığına ilişkin, (…)