keyboard_arrow_down c – Kimya Terimleri Sözlüğü

çıktı

çıktı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıktı a. 1. tic. Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı. 2. Artık: Sanayi çıktısı. 3. bl. Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi. 4. Mezuniyet belgesi.Bilişim Terimleri Sözlüğü çıktı Bir veri işlem dizgesince ya da onun herhangi bir birimince dizge dışına gönderilen veri.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çıktı Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çıktı Fizik Terimleri Sözlüğü
çevirtim

çevirtim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü çevirtim Kimyasal türleri başka türlere dönüştürme işlemi.Kimya Terimleri Sözlüğü çevirtim Bir özdeğin kèndi eşizine dönüştürülmesi. Örn. İki şekerden dekstrozun levüloza dönüştürülmesi.Matematik Terimleri Sözlüğü çevirtim Bir önermenin çevriğini elde etme.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çevirtim kimya: Kimyasal türleri başka türlere dönüştürme işlemi.
çevirme

çevirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirme a. 1. Çevirmek işi, tedvir: “Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar.” -H. E. Adıvar. 2. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: “Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular.” -R. H. Karay. 3. sf. Çevrilmiş, tercüme edilmiş: Fransızcadan çevirme bir eser. 4. h
cıvalı alaşım

cıvalı alaşım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü cıvalı alaşım Bir metalin cıvada çözünmesinden oluşan alaşım.Fizik Terimleri Sözlüğü cıvalı alaşım Cıvanın başka bir metalle oluşturduğu alaşım.Kimya Terimleri Sözlüğü cıvalı alaşım Cıvanın gümüş gibi kimi metallerle oluşturduğu katı ya da yarıkatı alaşım.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) cıvalı alaşım Cıvanın altın, gümüş gibi metallerle oluşturduğu katı veya yarı katı alaşım.Uygulayım Terimleri
çelik, -ği

çelik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çelik, -ği (I) a. 1. Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, polat: “Süngülerini çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar.” -R. E. Ünaydın. 2. sf. Bu alaşımdan yapılmış: “Karşı tarafa uzanan bir çelik köprü hayal ediyordu suyun üzerinde.” -A. Kulin. 3. sf. Zayıf fakat güçlü (vücut): “Çelik ve demir vücuduyla hassas bir sporcuya benziyordu.” -S.
çekirdek tepkimesi

çekirdek tepkimesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü çekirdek tepkimesi Atom çekirdeklerinde değişimlere yol açan tepkime.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) çekirdek tepkimesi Bir atom çekirdeğinin proton, nötron veya alfa tanecikleri ile bombardımanı sonucu parçalanması ve buna bağlı olarak proton, nötron, alfa taneciği, pozitif veya negatif elektron yayması, uyarılmış haldeki yapıların ve radyoaktif elementlerin oluşması tepkimesi.