keyboard_arrow_down C – Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

çıktı

çıktı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıktı a. 1. tic. Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı. 2. Artık: Sanayi çıktısı. 3. bl. Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi. 4. Mezuniyet belgesi.Bilişim Terimleri Sözlüğü çıktı Bir veri işlem dizgesince ya da onun herhangi bir birimince dizge dışına gönderilen veri.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çıktı Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çıktı Fizik Terimleri Sözlüğü
Clausius-Clapeyron eşitliği

Clausius-Clapeyron eşitliği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) Clausius-Clapeyron eşitliği Sıvının buhar basıncı üzerine sıcaklığın etkisini gösteren bağıntı. log P=-(L/4,58T)+C, T mutlak sıcaklık P buhar basıncı, L (cal/mol) molar buharlaşma ısısıdır. İntegrali alınmış şekli, Burada; T760, 760 mm Hg'daki, Tp P (mm Hg)'deki kaynama noktasıdır. L cal/mol ise R=1,986 cal.mol-1.K-1' dir.
çeyrekleme

çeyrekleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeyrekleme a. Çeyreklemek işi.Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü çeyrekleme Kimya Terimleri Sözlüğü (II) çeyrekleme Kömür gibi yığınlara uygulanan, bir yığının yaklaşık dört eşit parçaya bölündüğü, capraz çeyreklerin karıştırıldığı, karışımın tekrar dörde bölündüğü ve bu işlemlerin uygun büyüklükte numuneye ulaşılıncaya kadar sürdürüldüğü bir numune alma yöntemi.
çevrilme

çevrilme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevrilme a. Çevrilmek işi: “Ateşler yakılıp kuzular ve piliçler çevrilmeye başlandı.” -İ. O. Anar.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) çevrilme Bir bileşiğin herhangi bir izomerine, levo şeklinin dekstroya (veya tersi) çevrilmesi olduğu gibi, değişmesi.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) çevrilme Moleküller arasında çevrilme, göç veya yerdeğişimi, atom veya atom gruplarında yeniden düzenlenme ya da bir başka deyişle kendi kendilerince düzenle
cis

cis

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cis Badana.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cis Yara.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cis Cin: Is misin cis misin nesin?Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cis < Ar. cins: cins[box type="alert-info"]Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cis CinBiyoloji Terimleri Sözlüğü cis 1. İki baskın alelin bir kromozomda, bunların çekiniklerinin de bunun homologunda bulunduğu bağlantı durumu. 2. Moleküll