keyboard_arrow_down C – Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

çekirdek tepkimesi

çekirdek tepkimesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü çekirdek tepkimesi Atom çekirdeklerinde değişimlere yol açan tepkime.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) çekirdek tepkimesi Bir atom çekirdeğinin proton, nötron veya alfa tanecikleri ile bombardımanı sonucu parçalanması ve buna bağlı olarak proton, nötron, alfa taneciği, pozitif veya negatif elektron yayması, uyarılmış haldeki yapıların ve radyoaktif elementlerin oluşması tepkimesi.
çekiçli kırıcı

çekiçli kırıcı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) çekiçli kırıcı Kömür, kireç taşı, odun gibi maddeleri parçalayarak ufaltmak için geliştirilen, dönen bir şaft üzerine oynar şekilde yerleştirilmiş dört veya daha fazla metalik çekice sahip kırıcı.Madencilik Terimleri Kılavuzu çekiçli kırıcı