keyboard_arrow_down C – Kişi Adları Sözlüğü

çığır

çığır

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çığır a. 1. Çığın kar üzerinde açtığı iz. 2. Patika. 3. İz: “Sabanın sapına çalımlı çalımlı sarılarak kuvvetli demirin açtığı çığır üzerinde ağır adımlarla yürümekteydi.” -N. Nâzım. 4. mec. Yeni bir biçim, yöntem veya yol: “Edebiyatımızda büyük bir çığırın ilk ve güçlü öncüsü olan bu hikâyeler...” -H. Taner.Tıp Terimleri Kılavuzu çığır Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığır Omuz başı.T
çığıl

çığıl

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığıl İri kumlu toprak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığıl Çakıl ve taş yığını.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığıl 1. bk. çaal. 2.bk. cığıl (I)-2.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığıl Kalabalık.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığıl İri saman: Biz çığılları hep yakarız.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığıl Başa takılan yirmilik altın.Türkiye T
çığal

çığal

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığal Çakıl.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığal Palamut meyvesinin üst kısmı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığal Kümes hayvanlarının ve uçan kuşların uzun tüyleri.Kişi Adları Sözlüğü çığal Cinsiyet: Erkekbk. Çığa
çığa

çığa

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çığa (I) a. hay. b. Mersin balığının, yumurtasından havyar yapılan türü (Acipenser ruthenus).Güncel Türkçe Sözlük çığa (II) a. hlk. Horoz, cennet kuşu vb. kuşların kuyruğundaki tüylerden en uzun ve gösterişli olanı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığa Gelinlerin ve genç kızların düğünlerde başlarına süs olarak taktıkları parlak renkli tel veya tüy.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığa 1. Kadınların ö
çığ

çığ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çığ a. 1. Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi. 2. hlk. Bölme veya paravana.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığ 1. Süt kazanlarının üzerini kapatmak için kamıştan yapılan örtü. 2. Çadırlarda kamıştan yapılmış bölme. 3. Keçi ve koyun yavrularını koymak için kamıştan veya tahta parçalarından yapılmış ağıl, çit. 4. Ucu dikenli bir çeşit kamış. 5. Tınas savrulurken samanla
çeyiz

çeyiz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeyiz a. Gelin için hazırlanan her türlü eşya, cihaz: “Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir eve verilen Zeynep...” -T. Buğra.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü çeyiz cihâz (bk. donatım, kalın).Kişi Adları Sözlüğü çeyiz Cinsiyet: KızGelin için hazırlanan her tür eşya.Türe Terimleri çeyiz