keyboard_arrow_down C – Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

cetvel

cetvel

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cetvel a. 1. Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik. 2. Liste, çizelge: “O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı.” -Ö. Seyfettin.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu cetvel Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü cetvel Yazma sayfaları ile levhaların kenarına yaldız ya da mürekkeple çekilen çizgi.Gökbilim Terimleri Sözlüğü ce
celî (yazı)

celî (yazı)

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü celî (yazı) Hattatlıkta, serçe parmağı kalınlığında yazılan ya da uzaktan da okunabilen her tür yazıya verilen ad. (Örneğin sülüs celîsi, nesih celîsi, kufî celîsi, talik celîsi gibi.)Güncel Türkçe Sözlük celî (yazı) a. Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş, iri sülüs Arap harfli levha yazısı: “Sülüs, nesih ve celi yazılarda gösterdiği ustalığı herkes göstermez.” -S. Birsel.
celî (yazı)

celî (yazı)

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü celî (yazı) Hattatlıkta, serçe parmağı kalınlığında yazılan ya da uzaktan da okunabilen her tür yazıya verilen ad. (Örneğin sülüs celîsi, nesih celîsi, kufî celîsi, talik celîsi gibi.)Güncel Türkçe Sözlük celî (yazı) a. Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş, iri sülüs Arap harfli levha yazısı: “Sülüs, nesih ve celi yazılarda gösterdiği ustalığı herkes göstermez.” -S. Birsel.