keyboard_arrow_down ç – Mantık Terimleri Sözlüğü

çıkarım kuralı

çıkarım kuralı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü çıkarım kuralı (…) || Krş.. ilkel çıkarım kuralı, türetilmiş çıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi, çıkarım kuralı örneği, ilk çıkarım kuralı, türetilmiş çıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksal çıkarım kuralı. Örn. (…)
çıkarım

çıkarım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkarım a. 1. Çıkarma işi. 2. man. Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma, istidlal.Tıp Terimleri Kılavuzu çıkarım Tıp Terimleri Kılavuzu çıkarım Tıp Terimleri Kılavuzu çıkarım Tıp Terimleri Kılavuzu çıkarım Tıp Terimleri Kılavuzu çıkarım Tıp Terimleri Kılavuzu çıkarım Felsefe Teri
çevirme

çevirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirme a. 1. Çevirmek işi, tedvir: “Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar.” -H. E. Adıvar. 2. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: “Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular.” -R. H. Karay. 3. sf. Çevrilmiş, tercüme edilmiş: Fransızcadan çevirme bir eser. 4. h
çelişmezlik ilkesi

çelişmezlik ilkesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çelişmezlik ilkesi a. man. Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram.Felsefe Terimleri Sözlüğü çelişmezlik ilkesi 1. (Varlıkbilimde) "Aynı şeyin aynı bağlantılar içinde aynı durumda olması ve olmaması olanaklı değildir." (Aristoteles) Formülü: "S aynı zamanda P ve P olmayan olamaz." Başka türlü söylendiğinde: "S P dir." ve "S P olmayandır." önermelerinin ikisi birden doğru olamaz. 2. (Mantıkta) Birbiriyle -> çe