keyboard_arrow_down ç – Mantık Terimleri Sözlüğü

çatışkı

çatışkı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatışkı a. fel. Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi.Felsefe Terimleri Sözlüğü çatışkı Yasaların ya da önermelerin kendi aralarında çelişikliği. (Kant'ta) Usun kendi içinde zorunlulukla düştüğü çelişmeler. // Kant dört türlü çatışkı ayırır: 1. Sav: Evren, uzay ve zaman bakımından sonludur; karşı sav: sonsuzdur. 2. Sav: Herşeyin kendilerinden kurulduğu son, yalın parçalar vardır; karşı sav: