keyboard_arrow_down C – Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

çıkarma

çıkarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkarma a. 1. Çıkarmak işi, emisyon: “Yağmazsa yağmasın. Biz onsuz da kışı çıkarmasını biliriz eninde sonunda.” -N. Hikmet. 2. ask. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. 3. mat. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.Tıp Terimleri Kılavuzu çıkarma Tıp Terimleri Kılavuzu çıkarma Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkarma Gelin etme, kız evlendirme: Bana çok para lâzım, iki ay sonra kız
çıkar

çıkar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkar a. Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: “Bu yüzden teşkilatı kendi çıkarları için kullanmaya tenezzül etmedi.” -İ. O. Anar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkar Kız: Bu evin iki çıkarı var.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkar Çare, yol.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu çıkar Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü çıkar menfaat.İktisat Terimleri Sözlüğü çıkar bk. yarar 2Toplumb
çeyiz

çeyiz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeyiz a. Gelin için hazırlanan her türlü eşya, cihaz: “Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir eve verilen Zeynep...” -T. Buğra.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü çeyiz cihâz (bk. donatım, kalın).Kişi Adları Sözlüğü çeyiz Cinsiyet: KızGelin için hazırlanan her tür eşya.Türe Terimleri çeyiz
çevre

çevre

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevre a. 1. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: “Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır.” -O. Rifat. 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: “Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” -A. Ağaoğlu. 3. Yağlık: “Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti.” -M. Yesari. 4. mec. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: “Burada hükûmet çevrelerinin de
çevirme

çevirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirme a. 1. Çevirmek işi, tedvir: “Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar.” -H. E. Adıvar. 2. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: “Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular.” -R. H. Karay. 3. sf. Çevrilmiş, tercüme edilmiş: Fransızcadan çevirme bir eser. 4. h
çekişmesiz yargı

çekişmesiz yargı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri çekişmesiz yargı Kişinin yararlarını korumak ya da kişinin birbiriyle çelişme durumunda olmayan yararlarını düzenlemek için, yönetici nitelikte olan işler dolayısıyle, yargılıklara verilen önlem alma, işlem yapma, ve karar verme yetkisi.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü çekişmesiz yargı ihtilâfsız kazâ.
çekişme

çekişme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekişme a. Çekişmek işi: “Sizin şu çocuğa gebe kaldığınız anlaşılınca kocanızla aranızda bir çekişme olmuştu.” -N. F. Kısakürek.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çekişme Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü çekişme İhtilaf, niza, münazaa (bk. anlaşmazlık). ~ li: ihtilaflı, münâzaun fîh, münazaalı.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü çekişme Karşıt yaklaşım ya da görüşlerden kaynaklanan uzun süreli anlaşmazlık.