keyboard_arrow_down ç – Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

çıkarsama

çıkarsama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkarsama a. fel. Bir önermeden, düşünce yoluyla bir başka önermeye geçme işi, istihraç.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çıkarsama Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü çıkarsama Ruhbilim Terimleri Sözlüğü çıkarsama Bir ya da daha çok yargıdan başka bir yargıya varma süreci.
çevrecilik, -ği

çevrecilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevrecilik, -ği a. Çevrecinin yaptığı iş: “İlginç bir sonuç da çevreciliğin, barışsever akımlarla çakıştığıdır.” -M. C. Anday.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevrecilik, -ği Genç erkeklerin kullandığı büyük mendil, çevre.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü çevrecilik, -ği Davranışların gelişiminde, kalıtım yerine çevre etmenlerine öncelik ve ağırlık veren görüş.
çevre

çevre

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevre a. 1. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: “Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır.” -O. Rifat. 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: “Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” -A. Ağaoğlu. 3. Yağlık: “Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti.” -M. Yesari. 4. mec. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: “Burada hükûmet çevrelerinin de
cinsel olgunluk

cinsel olgunluk

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü cinsel olgunluk Üreme ergenlerinin olağan biçimde çalışmaya başlaması ve cinsel ilişkilerin ruhsal yönden istenilen ölçütlere göre gelişme göstermesi durumu.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü cinsel olgunluk Yapı ve görev açılarından cinsel örgenin yetişkinlere özgü düzeye erişme durumu.