keyboard_arrow_down C – Tarama Sözlüğü

çeki

çeki

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeki a. 1. Tartı. 2. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. 3. mec. Üzüntü, sıkıntı. 4. hlk. Kadınların başlarına bağladıkları örtü: “Başı ağrıdığı zamanlar bağladığı beyaz çekiyi çözüp var gücüyle yeniden düğümledi.” -M. İlhan.Tıp Terimleri Kılavuzu çeki Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çeki 1. Kadınların başlarına bağladıkları başö
çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs
çekerek

çekerek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekerek Daha küçük.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekerek Çekimserlik.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekerek Uzaklık: Şehir buraya bir saat çekerekdir.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekerek Orta boylu.Tarama Sözlüğü çekerek Az küçükGüncel Türkçe Sözlük çekerek öz. a. (çeke'reği) Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.
cıllık

cıllık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıllık Sözünün eri olmayan.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıllık 1.bk. cığız (I)-1. 2. Çok çabuk darılan.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıllık 1. Bir senelik veya daha horoz. 2.bk. cücük (I)-1.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıllık Mıncıklama, bozma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıllık Talaş.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıllık Kara batak büyüklüğünde yaşa