keyboard_arrow_down C – Tarih Terimleri Sözlüğü

çaylak, -ğı

çaylak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çaylak, -ğı a. 1. hay. b. Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans). 2. sf. mec. Toy (I).Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çaylak, -ğı Çağlayan.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çaylak, -ğı Bebek, çocuk.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çaylak, -ğı 1.bk. cağıldak (I). 2. Irmağın geniş yeri.Türkiye Tü
çavuş

çavuş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çavuş a. 1. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse. 2. tar. Osmanlı Devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli. 3. tar. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli. 4. ask. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş: “Katanaların birinin üstünde bir topçu çavuşu oturuyor.” -R. H. Karay. 5. ask. Askerî okullarda sınıf başkanı: “
çaşıt, -dı

çaşıt, -dı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çaşıt, -dı a. hlk. 1. Casus. 2. Ara bozmak amacıyla söz taşıyan kimse.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çaşıt, -dı 1. Casus. 2. Dedikoducu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çaşıt, -dı Üzüm.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu çaşıt, -dı bk. CasusTarih Terimleri Sözlüğü çaşıt, -dı Bir devletin, ya da bir kimsenin sırlarını başkası adına öğrenmeyi üzerine alan kişi.Tarama Sözlüğü çaşıt, -dı bk.