keyboard_arrow_down C – Tarih Terimleri Sözlüğü

çıkma

çıkma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkma a. 1. Çıkmak işi: “Bu evden çıkmam, mağlubiyeti kabul ederek mücadeleden kaçmam demekti.” -K. Bilbaşar. 2. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon: “Balkonlar, kapalı açık çıkmalar, o zaman yasak edilmiş, hâlâ yasak, hâlâ yapılmıyor.” -A. Boysan. 3. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. 4. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
cizye

cizye

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cizye a. tar. İslam ülkelerinde Müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit vergi.İktisat Terimleri Sözlüğü cizye Osmanlı İmparatorluğu’nda müslüman olmayanlardan askeri hizmet karşılığı olarak alınan bir tür baş vergisi. krş. haraçTarih Terimleri Sözlüğü cizye bk. kafa vergisi.
civelek, -ği

civelek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük civelek, -ği a. 1. tar. Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı. 2. sf. Canlı, neşeli ve sokulgan: “Gönül alıcı, civelek ve sevdacı bir kızdır.” -B. Felek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü civelek, -ği Küçük tipli (kimse).Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü civelek, -ği Su çulluğu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü civelek, -ği Bir çeşit elma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü civelek, -ği Köyün bütün i
cirit, -di

cirit, -di

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cirit, -di a. sp. 1. At koşturup birbirine değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun, cirit oyunu. 2. Bu oyunda atılan değnek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cirit, -di Cirit oyunuAtletizm Terimleri Sözlüğü cirit, -di Madensel sivri uçlu, gövdesi tahta ya da madenden yapılmış, tutağı ip sargılı kargı biçiminde atma aracı. Ağırlığı erkeklerde en az 800 gr., bayanlarda 600 gr. dır. Uzunluğu erkeklerde 260 cm.-270 cm. bayanlarda ise
çete savaşı

çete savaşı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çete savaşı a. ask. Küçük asker birlikleri veya çeteler tarafından düşmanı yıpratmak için her türlü yola başvurarak yapılan savaş: “Onlar da kendilerine göre bir çete savaşı yapmak hevesine düşmüş olabilirler.” -S. Birsel.Tarih Terimleri Sözlüğü çete savaşı Küçük asker birliklerince ya da asker olmayan küçük topluluklarca düşman ordusu gerisinde düşmanı yıpratmak için her türlü yola başvurarak sürdürülen savaş.
çete

çete

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çete a. 1. Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. 2. tar. Ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük birlik: “Bir korsan çetesi kuracak, adadan adaya geçerek...” -R. H. Karay.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çete Kısa boylu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çete < Slv. çeta: çete || kete[box type="alert-danger"]Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çete (Ruhb