keyboard_arrow_down ç – Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

çek

çek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çek a. Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından ödenen yazılı belge.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çek En son, ancak anlamında.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çek Hallaç tokmağı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çek Harmanda sap yığınlarını yıkmak için kullanılan uzun saplı çengel.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çek D
çehiz güvencesi

çehiz güvencesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim çehiz güvencesi Eğesi ya da yöneticisince çocuk yararı ve çıkarı amaç edinilerek yapılmış olup bunların ölümü halinde ücret ödenilmesini durduran ve saptanan sürenin bitiminde çocuğa ilişkin tüm hak ve ödemeleri sözleşmesine göre kabullenen güvence.
cezalarda süre aşımı

cezalarda süre aşımı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim cezalarda süre aşımı Vergi suçlarına ilişkin cezaların; doğduğu takvim yılından sonra gelen yılın birinci gününden başlamak üzere kaçakçılıkta beş yıl, kusurda üç yıl, usulsüzlükte olaydan sonra gelen yılın birinci gününden başlayarak iki yıl; kaçakçılık ile usulsüzlüğün birleşiminde beş yıl, kusur ile usulsüzlüğün birleşiminde üç yıl içinde kesilebileceğini yargıya bağlayan süre aşımı s
çapraz esneklik

çapraz esneklik

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü çapraz esneklik bk. çapraz fiyat esnekliğiTecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim çapraz esneklik Bir mal ya da işin ederindeki değişikliğin başka bir malın satış ederine etkisi (Benzindeki artışın kömür ederlerine, ya da iplik ederlerindeki artışın kumaş ederlerini etkilemesi).
cayma

cayma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cayma a. Caymak işi.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri cayma Bir kişinin görüş, karar ve düşüncesinden geri dönmesi.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim cayma Bir yöne bırakma, üzerinde durmama, sayışmama.Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü cayma Verilmiş bir sözden, yapılmış bir anlaşmadan vazgeçme.Türe Terimleri cayma