keyboard_arrow_down c – Teknik Terimler – Gereç

çatlak, -ğı

çatlak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatlak, -ğı a. 1. Ara, aralık: “İki denizci kara bulutlar çatlağından güneş ışığının güldüğünü sandılar.” -Halikarnas Balıkçısı. 2. Herhangi bir yerde uzunluğuna olan açıklık: “Bu testinin çatlağı hiçbir sızıntı göstermemişti.” -A. Gündüz. 3. sf. Çatlamış olan: Çatlak bardak. 4. sf. mec. Deli: “Çatlaksam çatlağım. Çatlak olmasam bunca adama, gözün görmediğini göstermeye kalkar mıydım?” -O. Rifat. 5. a. jeol
çarpma

çarpma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çarpma a. 1. Çarpmak işi: “Ayşe'nin yüreği daha hızlı çarpmaya başladı.” -Ö. Seyfettin. 2. Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi. 3. mat. Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp. 4. müz. Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çarpma Yanıltma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çarpma İnme inme.Göst
cehri

cehri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cehri a. bit. b. Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius).Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cehri 1. Ufak boncuk şeklinde meyveleri olan ve boya yapmakta kullanılan yabanî ağaç. 2. Küçük dağ eriği.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cehri iki yaşında deve yavrusu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cehri Boyası için yetiştirilen bir çeşit bitki.Biyoloj
cam

cam

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cam a. 1. Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim. 2. sf. Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça: “Tıraşa başlarken biri büyük, biri küçük iki örtü alırdı, cam dolabından.” -N. Cumalı. 3. Pencere: “Camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturup kalıyorum.” -S. F. Abasıyanık. 4. esk. Kadeh, içki.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cam T