keyboard_arrow_down ç – Teknik Terimler – İçten Yanmalı Motorlar

çatkı

çatkı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatkı a. 1. Uç uca, birbirine çatılan şeylerin bütünü: Tüfek çatkısı. 2. Sehpa. 3. Alından geçerek başın çevresine çember gibi bağlanan bağ, kaşbastı: “Alnında, başı ağrıdığı vakitlerdeki gibi beyaz tülbentten bir çatkı vardı.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 4. Bir işin bütününün veya parçalarının bir araya getirilmesinde uyulan yöntem.Tıp Terimleri Kılavuzu çatkı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çatkı 1. Kırmız
çaplama

çaplama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çaplama a. Çaplamak işi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çaplama Tavanlarda tuğlaların altına konulan, tarla, bahçe çevirmekte kullanılan, ince uzun yontulmuş ağaç.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çaplama Toprak alanların çevresine çakılan, direkleri birbirine bağlayan ince tahta, çıta.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çaplama bk. çapölçme.Teknik Terimler - İçten Yanmalı Motorlar çaplama