keyboard_arrow_down ç – Teknik Terimler – Temel Tekniği

çıkrık, -ğı

çıkrık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkrık, -ğı a. 1. Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç. 2. İplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap. 3. fiz. Ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla çevrilerek dönen silindir.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkrık, -ğı Bir çeşit tahterevalli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkrık, -ğı Kilim motiflerinden birini
çarık, -ğı

çarık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çarık, -ğı a. 1. İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı: “Tozla örtülmüş çarıklarının eskiliği belli olmuyor.” -Ö. Seyfettin. 2. Araba yokuş aşağı giderken tekerleği frenlemek için altına sürülen demir levha. 3. den. Çene. 4. argo Para cüzdanı: “Kızı bu çarık sözünün para cüzdanı manasına geldiğini bilmeden dinler.” -R. H. Karay.Zanaat Terimleri Sözlüğü çar
çakıl

çakıl

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çakıl a. min. Çakıl taşı: “Killi, kireçli toprak küçük çakıl parçalarıyla örtülüydü.” -N. Cumalı.Tıp Terimleri Kılavuzu çakıl Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çakıl Olmamış meyve.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çakıl 1.bk. çağala. 2. Taze fasulye.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çakıl Pide.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çakıl Çamursuz ve harçsız örülmüş taş duvar.Türkiye Türk