keyboard_arrow_down C – Tiyatro Terimleri Sözlüğü

çıkış

çıkış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkış a. 1. Çıkma işi: “Pencerelerden odaya giriş çıkış kolaydı.” -A. Kutlu. 2. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta: “Kaçmayı düşündüklerinde sokağın iki çıkışının da tutulduğunu gördüler.” -İ. O. Anar. 3. Yokuş. 4. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. 5. Mezuniyet, okul bitirme. 6. Çıkış belgesi. 7. mec. Beklenilmeyen bir sırada yapılan se
commedia erudita

commedia erudita

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü commedia erudita Belli bir metn olan italyan karakter ve dolantı komedyası. Roma komedyası örnek alınarak saraylarda oynanan komedya türü.Tiyatro Terimleri Sözlüğü commedia erudita (İt.) italyan tulûat tiyatrosundan değişik olarak gelişen karakter ve entrika komedyasıdır. Belli bir metni vardır.
commedia dell`arte

commedia dell`arte

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü commedia dell`arte Başlangıcı 155O'ye dayanan italyan halk doğaçlama tiyatrosu. Bir senaryoya dayanılarak oynanan, müzikli ve tartımlı bir halk komedyasıdır. Oyundaki gülmece, oyna oynandığı sırada ve o anda oyuncular tarafından uydurulur.Tiyatro Terimleri Sözlüğü commedia dell`arte [İt. İtalyan tulûat tiyatrosu. Belirli bir doku içerisinde, bir senaryoya dayanılarak oynanan, içinde tulûata bol yer verilen, hareketli, müzikl
çevre tiyatrosu

çevre tiyatrosu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tiyatro Terimleri Sözlüğü çevre tiyatrosu Seyircilerin ortada bulundukları, oyun yerlerinin de seyircilerin etrafına dolandığı bir oyun biçimi. Ortaçağda ilk kez Fransa'da dinsel tiyatroda: Jean Fouquet'nin minyatürü. Barok çağda, Alman mimarı Furttenbach'da böyle planlamıştır.
çevre oyunu

çevre oyunu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü çevre oyunu Kişileri ve öyküyü arka planda bırakarak yaşamın görünüşünü genişlemesine veren ya da bir dönemi genellemesine gösteren oyun türü; kişilerin alınyazısını çevrelerinin etkisiyle açıklayan oyun türü.Tiyatro Terimleri Sözlüğü çevre oyunu Belli bir kişiye, öbeğe, öyküye ilgiyi çekmeden, hayatın geniş bir görünüşünü ya da dönemini gösteren oyun türü.
çeşitleme

çeşitleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeşitleme a. 1. Çeşitlemek işi. 2. Farklı olma durumu, farklılık: “O gün bugün gündelik hayatta sayısız örneğini, çeşitlemesini görebileceğimiz bir ilişki...” -S. İleri. 3. müz. Belli bir temayı değişik armoni, melodi ve ritimle süsleyerek yeniden çalma, varyasyon: Piyano için çeşitlemeler.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü çeşitleme Klasik dans ikilisinde kadın ve erkek dansçının solo dansları.İktisat Terimleri Sözlüğ
cin

cin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cin (I) a. 1. din b. Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahî emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. 2. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. 3. mec. Akıllı, zeki, uyanık kimse.Güncel Türkçe Sözlük cin (II) a. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollü içki, ardıç rakısı.Güncel