keyboard_arrow_down C – Tiyatro Terimleri Sözlüğü

çay

çay

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çay (I) a. 1. bit. b. Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık (Thea chinensis). 2. bit. b. Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı. 3. Bu yaprağın demlenmesiyle elde edilen güzel kokulu ve sarımtırak kırmızı renkli içecek: “Bize çay ikram ettiler.” -A. Kabaklı. 4. Çeşitli bitkilerin yaprak veya çiçeklerinin demlenmesiyle elde edilen bir tür içecek. 5. Konukların içecek ve börek, pasta vb. yiyeceklerle ağırlandı
cezvit tiyatrosu

cezvit tiyatrosu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tiyatro Terimleri Sözlüğü cezvit tiyatrosu XVII. yüzyıl ortasından XVIII. yüzyıla değin süregelen dinsel öğretim tiyatrosudur; Barok tiyatro üslûbu ile bir benzerlik taşır. Luther'in din reformuna karşı yapılan ve yalnızca katolik ülkelerde görülmüş olan bir tiyatro türü.
çatışma

çatışma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatışma a. 1. Çatışmak işi: “Döndüğü zaman hoş olmayan çatışmalar olabilmesi ihtimali evde felaket bekleyen bir gerginlik yaratmıştı.” -H. E. Adıvar. 2. Silahlı büyük kavga, arbede: On beş dakika süren bir çatışma olmuştur. 3. ask. Savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin karşı tarafın keşif ve güvenlik kollarıyla arasındaki ilk silahlı vuruşma. 4. coğ. Türlü yönlerden uzanan kıvrımlı dağ sıralarının
çatal

çatal

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatal a. 1. İki veya daha çok kola ayrılan değnek. 2. Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri. 3. Dallı olan şeylerin her kolu. 4. Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç: “Çatalı elinden düştü, ağzı açık kaldı.” -P. Safa. 5. Dirgen. 6. Bir tür olta iğnesi. 7. sf. Ucu kollara ayrılmış: Çatal yol. 8. sf. İki taraflı: “Evlerinin önü çatal pınarlar / İçerler suyunu beni anarlar
cendere

cendere

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cendere a. 1. tek. Pres. 2. mec. Manevi baskı: “Aralarından biri itilip kakılınca hepsinin birden boynunda aynı cendere acısı.” -N. F. Kısakürek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cendere 1. Taze peynirin suyunu süzmek ve kalıba koymak için kullanılan sık dokumadan yapılmış torba. 2. Ekşimik süzmekte kullanılan seyrek dokumadan yapılan süzgeç.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cendere Sıkıştırma işleminde kullanılan alet
cazu

cazu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cazu Örtü.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü cazu Gölge oyunu'nda daha çok büyü gücüyle olağandışı işler yapan, oyuna gerçeküstü bir hava getiren tasvir. Çoğu kez yaşlı, arada sırada da genç bir kadındır. Ancak bunlar arasında insan görünümünden çok değişik olanlar da vardır. Bunlar hep kötülük yaparlar, onları kızdıranı çarparlar.Tiyatro Terimleri Sözlüğü cazu (Kar.): Çoğu kez yaşlı, kimi kez de