keyboard_arrow_down ç – Toplumbilim Terimleri

çıkar

çıkar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkar a. Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: “Bu yüzden teşkilatı kendi çıkarları için kullanmaya tenezzül etmedi.” -İ. O. Anar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkar Kız: Bu evin iki çıkarı var.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkar Çare, yol.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu çıkar Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü çıkar menfaat.İktisat Terimleri Sözlüğü çıkar bk. yarar 2Toplumb
coğrafyasal siyasa

coğrafyasal siyasa

Bu yazı sabitlenmiştir.
Toplumbilim Terimleri coğrafyasal siyasa 1. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasal coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasal öğreti. 2. Hükümet siyasalarının ekonomik ve siyasal coğrafya verilerine göre saptanması.
coğrafyasal çevre

coğrafyasal çevre

Bu yazı sabitlenmiştir.
Halkbilim Terimleri Sözlüğü coğrafyasal çevre Üzerinde insanla öteki canlıların yaşadığı doğa parçası, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre, doğal çevre.Toplumbilim Terimleri coğrafyasal çevre Belli bir zamanda toplumsal üretim sürecinde yer alan, her toplumun varlığı ve gelişmesi için zorunlu olan nesnel araçları oluşturan, kendileri de toplumun gelişmesinden etkilenip değişen, genişleyen canlı ve cansız nitelikteki nesnelerle olayların (ye
çevrebilimsel durum

çevrebilimsel durum

Bu yazı sabitlenmiştir.
Toplumbilim Terimleri çevrebilimsel durum 1-Bir çevrebilimsel birimin (kent bölgesi, yöre kent, uydu kent, köy vb.) belli yerlere olan uzaklık ve ulaşım olanakları bakımlarından durumu. 2-Belli bir çevrebilimsel birimin belli yerlerle arasındaki egemenlik-bağımlılık ilişkileri açısından durumu.
çevre

çevre

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevre a. 1. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: “Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır.” -O. Rifat. 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: “Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” -A. Ağaoğlu. 3. Yağlık: “Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti.” -M. Yesari. 4. mec. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: “Burada hükûmet çevrelerinin de