keyboard_arrow_down ç – Toplumbilim Terimleri

canlıcılık, -ğı

canlıcılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük canlıcılık, -ğı a. fel. 1. Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. 2. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. 3. Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti. 4. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma.Eğitim Terimleri Sözlüğü canlıcıl
çalım

çalım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çalım a. 1. Karşıdakini etkilemek amacıyla yapılan abartılı davranış, kurum, caka, afra tafra, afur tafur, zambır: “Sözlerini tartarak konuşuyorlarsa çalımlarından değil bu.” -N. Uygur. 2. Kılıcın keskin yanı. 3. Menzil, erim: Kurşun çalımı. Göz çalımı. 4. Biraz benzeme, andırma. 5. den. Geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması. 6. sp. Bir oyuncunun topu elinden veya ayağından kaçı
çağdaşlaşma

çağdaşlaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çağdaşlaşma a. Çağdaşlaşmak işi, çağcıllaşma, modernleşme, asrileşme, muasırlaşma, modernizasyon.Toplumbilim Terimleri çağdaşlaşma Geri kalmış toplumların ekonomi, bilim, ekin, toplumsal düzenleniş. . . alanlarında günümüz bilim ve uygulayımının olanak verdiği en gelişkin aşamaya gelme çaba ve özlemlerini anlatan geniş kapsamlı toplumsal akım.