keyboard_arrow_down c – Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

çıkma hâli ~ ayrılma hâli ~ ablatif hâli

çıkma hâli ~ ayrılma hâli ~ ablatif hâli

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu çıkma hâli ~ ayrılma hâli ~ ablatif hâli Azerbaycan Türkçesi: çıxışlıg hal; Türkmen Türkçesi: çıkışdüşüm; Gagauz Türkçesi: çıkış hal; Özbek Türkçesi: çiqiş kelişigi; Uygur Türkçesi: çiqiş keliş; Tatar Türkçesi: çığışkileşe; Başkurt Türkçesi: sığanaq kileş; Kmk: çıgım padej ~ çıgım geliş; Krç.-Malk.:baslawçu boluş; Nogay Türkçesi: şıgıs kelîs; Kazak Türkçesi: şıgıs septik; Kırgı
cinsiyetsiz

cinsiyetsiz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü cinsiyetsiz Bazı dillerde dişi veya erkek cinsten sayılmayan ve tarafsızlık özelliği taşıyan kelime: Rus. okno «pencere» jelézo «demir», usilie «gayret», yavléme «olay», dobro «iyilik», Sansk. pustaka «kitap», vari «su», cāani «diz», Almanca das Fenster «pencere», das Gehalt «maaş, ücret», das Zimmer «oda», das Ergebnis «sonuç» vb.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu cinsiyetsiz Azerbaycan Türkçesi: orta cins;Türkme
cinsiyet

cinsiyet

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cinsiyet a. biy. Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks: “Cinsiyet değiştirecek kadar kin ateşinde piştim.” -N. F. Kısakürek.Biyoloji Terimleri Sözlüğü cinsiyet bk. eşeylilikGramer Terimleri Sözlüğü cinsiyet Bazı dillerde kelimelerin gramer bakımından «erkeklik», «dişilik» veya «yansızlık» özelliği taşıması. Almanca der Tisch «masa» erkek kelime, die
çeviri yazı

çeviri yazı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeviri yazı a. dil b. 1. Bir yazıyı bütün ses inceliklerini belirterek başka bir alfabeye çevirme yolu, yazı çevirimi, transkripsiyon. 2. Sözlü metinlerin ses inceliklerinin ayrıntılı bir biçimde özel işaretlerle yazıya aktarılması.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu çeviri yazı Azerbaycan Türkçesi: transliterasiya; Türkmen Türkçesi: transliteratsiya;Gag.:transliteratsiya ~ aktarma yazı; Özbek Türkçesi: transliteratsiya; Uygur Tü
cins isim, -smi

cins isim, -smi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cins isim, -smi a. db. Bir türden olan varlıkların adı: Kedi, nehir, düşünce, annelik gibi.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu cins isim, -smi Azerbaycan Türkçesi: umumi isim; Türkmen Türkçesi: cins aatlar; Gagauz Türkçesi: adetçä adlık; Özbek Türkçesi: turdόş όt; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) umumiy isim ~ (D.Uyg.) omumiy isim; Tatar Türkçesi: kümäklek isem ~ urtaqlıq isem; Başkurt Türkçesi: urtaqlıq isem; Kmk: cıns at; Kr
çene

çene

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çene a. 1. Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: “Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu.” -H. E. Adıvar. 2. Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri. 3. den. Baş bodo
çekimsiz fiil

çekimsiz fiil

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü çekimsiz fiil Fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen; ancak, şahıs ekleri alarak çekime girmediği için yargı bildirmeyen bitmemiş fiil (Lat. Verbum infinitum, Almanca infinite Verbform) niteliğindeki -mAk, -mA, -Iş/-Uş; -An, -AcAk, -mIş/-mUş, -(y) Ip/ -(y) Up, ve -ArAk gibi eklerle kurulan ad-fiil, sıfat-fiil ve zarf fiiller. Ayrıntı için bunlara bk.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu çekimsiz fiil Azerbaycan Türkçesi: täsr
çekimli fiil

çekimli fiil

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekimli fiil a. db. Kip, zaman ve kişi eklerini almış fiil.Gramer Terimleri Sözlüğü çekimli fiil Zaman ve şahsa bağlı olarak bir yargı, bir tasarlama bildiren fiil. Geçmiş zaman kipinin şahsa bağlı çekimleri: okudum (<oku-du-m), okudun (<oku-du-n), okudu (<oku-du), oku-duk (<oku-du-k), okudunuz (<oku-du-nuz), okudular (<oku-du-lar); geniş zamanın şahıslara göre çekimi: gelirim (<gel-ir-im), gelirsin (<gel-ir-sin), gelir
çekim eki

çekim eki

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekim eki a. db. Fiil, ad kök veya gövdelerine gelerek bağlı oldukları kelime gruplarına göre kelimeler arasında durum (hâl), iyelik, çokluk, zaman, kişi ilişkisi kuran birim: ev-e, ev-im, ev-ler, gel-di, gel-di-m, gel-di-ler gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çekim eki (Derleme. tasrif eski, işletme eki) Eylem ya daad kök veya gövdelerine kişi kavramı vermek üzere getirilen ek (bk. ad çekimi ve eylem çekimi) :1. K.T geldim (gel-di-m) 2. K.T. g
çekim

çekim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekim a. 1. Çekme işi. 2. db. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif. 3. fiz. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon: Yer çekimi. Mıknatıs çekimi. 4. sin. ve TV Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan.Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp