keyboard_arrow_down c – Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

cevap ünlemi

cevap ünlemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü cevap ünlemi Bir konuyu ve bununla ilgili bir soruyu uygun görme, onaylama veya karşı çıkma anlamlarında kullanılan ünlemler: evet!, elbette, Hay hay!, öyle ya! vb. Hay hay! dediğiniz gibi yaparım. Elbette, sizinle birlikte gelebiliriz. Öyle ya, bu konuyu daha sonra görüşecektik. Hayır sizinle birlikte gitmeyeceğim vb.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu cevap ünlemi Azerbaycan Türkçesi: täsdig ädati; Türkmen Türkçesi: cogaap sözi; Ga
canlı dil

canlı dil

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü canlı dil Hâlen yaşamakta, çeşitli toplumlarda konuşma ve yazı dili olarak varlığını devam ettiregelmekte olan dil. Türkçe, Macarca, Fince, Almanca, Rusça, Çince, Japonca gibi: Sumerce ölü, Arapça canlı bir dildir vb. Karşıtı ölü dil’dir.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu canlı dil Azerbaycan Türkçesi: canlı dil; Türkmen Türkçesi: caanlı dil ~ caanlı gepleşik dili; Gagauz Türkçesi: diri dil~ kullanılan dil; Özbek Türkç