keyboard_arrow_down c – Uygulayım Terimleri Sözlüğü

cırcır delgi

cırcır delgi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cırcır delgi a. tek. Dönme hareketini yivli gövdesi üzerindeki parçanın ileri geri itilmesinden alan ve küçük delikler açmak için kullanılan araç.Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü cırcır delgi Dönme hareketini yivli gövdesi üzerindeki parçanın ileri geri itilmesinden alan ve küçük delikler delmek için kullanılan delgi aygıtı.Uygulayım Terimleri Sözlüğü cırcır delgi genel uygulayım: Dönme gücünü yivli gövdesi üzerindeki parça
çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs
çekincik

çekincik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü çekincik Çekini oluşturan ılıncık ve önelcik taneciklerinin genel adı.Fizik Terimleri Sözlüğü çekincik Öğecik çekirdeğini oluşturan temel parçacıklardan her biri.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çekincik fizik, kimya: Çekini oluşturan ılıncıık ve önelcik taneciklerinin genel adı.
çekin

çekin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekin Meşe ağaçlarında olan iri bir çeşit meyve.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekin Bağ çubuklarının açılmak üzere bulunan gözlerini bitten korumak için kullanılan ökse.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekin Omuz.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü çekin Öğeciğin ağırlığını veren artı yüklü özek taneciği.Fizik Terimleri Sözlüğü çekin A kütle numarası, Z öğecik numarası ve çekirdeks
çekimölçer

çekimölçer

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekimölçer a. (çeki'mölçer) 1. Çekim kuvvetlerini ölçmeye yarayan araç. 2. Yer yer değişen yer çekiminin tam ve gerçek değerini dikey olarak belirlemeye yarayan araç, gravimetre.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çekimölçer (I) fizik: Yer yer değişen yerçekiminin gerçek değerini dikey olarak saptamaya yarayan araç.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çekimölçer (II) fizik: Çekim kuvvetlerini ölçme işinde kullanılan araç.
çekim

çekim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekim a. 1. Çekme işi. 2. db. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif. 3. fiz. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon: Yer çekimi. Mıknatıs çekimi. 4. sin. ve TV Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan.Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp
çekici ırakgörür

çekici ırakgörür

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gökbilim Terimleri Sözlüğü çekici ırakgörür Yıldızların cam plaklar üzerinde resmini alabilen, açıklık oranı büyük (1: 8 den dazla), çok mercekli ırakgörür.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çekici ırakgörür gökbilim: Yıldızların cam plaklar üzerinde resmini alabilen, açıklık oranı büyük, çok mercekli ırakgörür.
çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs