keyboard_arrow_down c – Uygulayım Terimleri Sözlüğü

çıkış

çıkış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkış a. 1. Çıkma işi: “Pencerelerden odaya giriş çıkış kolaydı.” -A. Kutlu. 2. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta: “Kaçmayı düşündüklerinde sokağın iki çıkışının da tutulduğunu gördüler.” -İ. O. Anar. 3. Yokuş. 4. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. 5. Mezuniyet, okul bitirme. 6. Çıkış belgesi. 7. mec. Beklenilmeyen bir sırada yapılan se
cizit

cizit

Bu yazı sabitlenmiştir.
Uygulayım Terimleri Sözlüğü cizit genel uygulayım: 1. Belirli ya da gözlenmiş bir olay, süreç vb. desen, çizgi, biçim gibi öğelerden yararlanarak anlatımı. 2. Bu anlatımın oluşturduğu çizim. 3. Herhangi bir ölçü yapan araç, aygıt vb. verdiği ölçümsel çizim.
çevrim

çevrim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevrim a. 1. Devir. 2. fiz. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre. 3. fiz. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.Tıp Terimleri Kılavuzu çevrim Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevrim Suyun akıntılı yeri, su çevirisi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevrim Düğünlerde geceleri meşale yakıp etrafına toplanarak oynanan oyun.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevrim Sınır.Bili
çevreleç

çevreleç

Bu yazı sabitlenmiştir.
Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü çevreleç bk. mufla.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çevreleç 1. kimya: Özdekleri aleve değdirmeden ateşin etkisinde tutmak için kullanılan kap. 2. metalbilim: Bir tavlama fırınında, işlenecek parçaları ateşten ve havanın oksitleyici etkisinden koruyan bölüm.
çevrebilim

çevrebilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Canlıların yaşadıkları çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.Eğitim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Dünyada bulunan canlı varlıkların ısı, ışın, yel gibi doğa koşullarına uymada karşılaştıkları sorunlar ile bitki, hayvan ve insanların fiziksel ve doğal çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.Halkbilim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Araştırmalarını, insanla çevrenin karşılı