keyboard_arrow_down C – Yazın Terimleri Sözlüğü

çıkma

çıkma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkma a. 1. Çıkmak işi: “Bu evden çıkmam, mağlubiyeti kabul ederek mücadeleden kaçmam demekti.” -K. Bilbaşar. 2. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon: “Balkonlar, kapalı açık çıkmalar, o zaman yasak edilmiş, hâlâ yasak, hâlâ yapılmıyor.” -A. Boysan. 3. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. 4. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
çıkışmak

çıkışmak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkışmak (-e) 1. Bir kimseye hoşa gitmeyen bir davranışından dolayı sert sözler söylemek, azarlamak: “Ben de ona bile bile sert çıkıştım.” -A. Kabaklı. 2. (nsz) Yeter olmak, yetmek: Param çıkışmadığı için arkadaşımdan borç aldım.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkışmak Hesaplaşarak uzlaşmak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkışmak Alım satımda mal ederini korumak: Bu fiyata çıkışmaz ki vereyim.Yazı
çevrinticilik

çevrinticilik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü çevrinticilik Yirminci yüzyılın başlarında İngiliz yazarı Wyndham Lewis tarafından kurulmuş bir edebiyat çığırıdır. Sanatın öbür kollarında da uygulanan ve somculuğun (cubisme’in) etkisi altında bulunan bu çığır makine uygarlığını konu edinerek hayatı sürekli bir değişiklik, telaş ve heyecan içinde anlatır.Yazın Terimleri Sözlüğü çevrinticilik XX. yüzyılda, makine uygarlığının ve ve kübizm akımın
çevirmen

çevirmen

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirmen a. 1. Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman. 2. Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, mütercim: “Çevirmen güncel çalışmaları nedeniyle bu romandan sık sık uzaklaşmak durumunda kalıyordu.” -S. İleri.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çevirmen Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü çevirmen Bir dilde yazılmış bir yapıtı başka dile
çeviri

çeviri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeviri a. 1. Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme: “Var olanla her çeşit işlemi bu çevirilerle yürütebiliriz.” -N. Uygur. 2. Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme: “Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı.” -T. Buğra.Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü çeviri Bir dilden bir dile yapılan aktarma, bir yapıtın başka bir dile aktarılması.Yazın Terimleri Sözlü
çeşitleme

çeşitleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeşitleme a. 1. Çeşitlemek işi. 2. Farklı olma durumu, farklılık: “O gün bugün gündelik hayatta sayısız örneğini, çeşitlemesini görebileceğimiz bir ilişki...” -S. İleri. 3. müz. Belli bir temayı değişik armoni, melodi ve ritimle süsleyerek yeniden çalma, varyasyon: Piyano için çeşitlemeler.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü çeşitleme Klasik dans ikilisinde kadın ve erkek dansçının solo dansları.İktisat Terimleri Sözlüğ