keyboard_arrow_down C – Yazın Terimleri Sözlüğü

cılızlık, -ğı

cılızlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cılızlık, -ğı a. Cılız olma durumu: “İkimiz de bir çocuk cılızlığı içinde afacan ve ele avuca sığmazdık.” -S. F. Abasıyanık.Tıp Terimleri Kılavuzu cılızlık, -ğı Tıp Terimleri Kılavuzu cılızlık, -ğı Tıp Terimleri Kılavuzu cılızlık, -ğı Yazın Terimleri Sözlüğü cılızlık, -ğı Tümcelerin, sözdizimi kurallarına,sözcüklerin genel kullanışa aykırılığı yüzünden güç anlaşılır olması.
cezalet

cezalet

Bu yazı sabitlenmiştir.
Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü cezalet (Divan edebiyatı terimi) Bazı kelimelerin kulağa kuvvetli gelmesi hali.Yazın Terimleri Sözlüğü cezalet Sözcüklerin, savaş ve benzeri konulardaki sertliğe -sesleriyle- uygun düşerek kulağı okşamaları: / Kemend-i can-gündazı ejder-i kahrolsa cellâdın / Müreccahtır yine bin kerre zencir-i esaretten (Namık Kemal)
çatı

çatı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatı a. 1. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: “Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı.” -Ö. Seyfettin. 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü. 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu. 5. mec. Barınılan, sığınılan yer. 6. mec. Belli bir maksada yönelik kimseler
cevher

cevher

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cevher a. 1. Bir şeyin özü, maya, gevher: “Şu kuvvetin, cevherin sırrını öğrenmek için soruyorum.” -S. F. Abasıyanık. 2. Değerli süs taşı, mücevher. 3. mec. İyi yetenek: “Avrupa aristokratı, cevheri tükenmeye yüz tutmuş bir insandır.” -P. Safa. 4. fel. Töz.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cevher Maden, cevherKimya Terimleri Sözlüğü cevher İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bil
çaprazlama

çaprazlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çaprazlama a. 1. Testerenin keserken sıkışmaması için dişlerini belli ölçülere göre sağa sola bükme. 2. zf. Çapraz olarak, makaslama, çaprazlamasına, çaprazvari: “Cesedi çukura yerleştirip üzerini tahtalarla çaprazlama örttüler ve mezara kürek kürek toprak atılmaya başlandı.” -İ. O. Anar.Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü çaprazlama 1. Testerenin keserken sıkışmaması için dişlerini belli ölçülere göre sağa sola bükme. 2. Ayn