keyboard_arrow_down C – Zanaat Terimleri Sözlüğü

çıkrık, -ğı

çıkrık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkrık, -ğı a. 1. Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç. 2. İplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap. 3. fiz. Ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla çevrilerek dönen silindir.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkrık, -ğı Bir çeşit tahterevalli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkrık, -ğı Kilim motiflerinden birini
çıkma

çıkma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkma a. 1. Çıkmak işi: “Bu evden çıkmam, mağlubiyeti kabul ederek mücadeleden kaçmam demekti.” -K. Bilbaşar. 2. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon: “Balkonlar, kapalı açık çıkmalar, o zaman yasak edilmiş, hâlâ yasak, hâlâ yapılmıyor.” -A. Boysan. 3. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. 4. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
çıkıntı

çıkıntı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkıntı a. 1. Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm: “Gırtlağının çıkıntısı, hiddetli bir adamın yumruğu gibi titriyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Bir metni düzeltmek veya ona bir şey eklemek için satır dışına yazılan yazı, çıkma. 3. argo Kambur. 4. mec. Her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran (kimse).Tıp Terimleri Kılavuzu çıkıntı Tıp Terimleri Kılavuzu çıkıntı Tıp Terimleri Kılavuzu çıkıntı Tıp Terimleri Kıla
çıkı

çıkı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkı a. Çıkın: “Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden.” -A. Sayar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkı 1. Bohça, çıkın. 2. Sofra bezi. 3. Para kesesi. 4. İçinde kıymetli şeyler bulunan paket.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkı Nişan töreni: Çıkıya gidiyorum.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkı Büyük düğüm.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkı Bezdan yapılmış
çıkartma

çıkartma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkartma a. 1. Çıkartmak işi: “Baban nüfus kâğıdını çıkartmayı savsaklamış.” -A. Ağaoğlu. 2. Özel olarak hazırlanıp bir yere yapıştırılan zamklı desen, resim veya yazı: “Yonca'nın elindeki kâğıt parçasında, yeşilli, sarılı, kırmızılı bir kelebek çıkartması var.” -O. Rifat.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkartma 1. Balkon. 2. Üzerinde tahıl kurutmak için eve bitişik olarak yapılan meyilli tavan.Türkiye
combaz

combaz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü combaz Başın tepe kısmında bırakılan uzun saçlar, perçem.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü combaz Cambaz.Zanaat Terimleri Sözlüğü combaz Tıraş edildikten sonra başın tepe kısmında bırakılan saç kısmı. (Yassıhöyük *Acıpayam -Denizli)