keyboard_arrow_down Coğrafya Terimleri Sözlüğü

geçirimsizlik, -ği

geçirimsizlik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geçirimsizlik, -ği a. Geçirimsiz olma durumu.Tıp Terimleri Kılavuzu geçirimsizlik, -ği Coğrafya Terimleri Sözlüğü geçirimsizlik, -ği Kimi kayaç ve katmanlarda görülen, suyu alt katmanlara sızdırmama niteliği, bk. geçirimlilik.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu geçirimsizlik, -ği (coğrafya) Yerbilim Terimleri Sözlüğü geçirimsizlik, -ği Sıvıların geçebilmesine karşı kayaçların engel olması niteliği.
geçirimlilik, -ği

geçirimlilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geçirimlilik, -ği a. Geçirgenlik.Coğrafya Terimleri Sözlüğü geçirimlilik, -ği Kimi kayaç ve katmanlarda görülen, suyu emip alt katmanlara sızdırma niteliği, bk. geçirimsizlik.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu geçirimlilik, -ği (botanik, fizik, coğrafya) Yerbilim Terimleri Sözlüğü geçirimlilik, -ği Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği.