keyboard_arrow_down D – Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü

delgi

delgi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük delgi a. tek. Matkap.Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü delgi Ayakkabıcıların deriyi delmek için kullandıkları bir araç, zımbaAğaçişleri Terimleri Sözlüğü delgi Delik delmek için elle ya da makine yardımı ile kullanılan aygıt.Uygulayım Terimleri Sözlüğü delgi (I) 1. yerbilim, işleyi
dayanak, -ğı

dayanak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanak, -ğı a. 1. Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet. 2. mec. Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt. 3. mec. Destek, dayanak noktası: “Söylenenleri destekliyor, onlara dayanak oluyordu.” -T. Buğra. 4. fel. Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dayanak, -ğı Destek.Türkiye Türkçe
damar

damar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damar a. 1. anat. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: “Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu.” -P. Safa. 2. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. 3. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: Zengin bir altın damarı. 4. mec. Soy, yaradılış. 5. mec. Huy: Cimrilik damarı. Şairlik damarı. 6. bit. b. İçinde ong