keyboard_arrow_down D – Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

dengelemek

dengelemek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dengelemek (-i) 1. Dengeli duruma getirmek. 2. fiz. Bir cismi güç katarak veya eksilterek denge durumuna getirmek.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu dengelemek Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu dengelemek (fizik, kimya)
denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
denetmen

denetmen

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetmen a. Bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse, müfettiş.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetmen bk. denetleyiciEğitim Terimleri Sözlüğü denetmen Eğitim ve öğretim kurumlarındaki çalışmaların yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak yürüyüp yürümediğini incelemek ve denetlemekle görevli kimse.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim denetmen Sayışı
denetleyici

denetleyici

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü denetleyici Av gözetleyen.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetleyici Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü denetleyici Sinema Denetleme kurulu üyesi.
denetlemek

denetlemek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetlemek (-i) Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek: “Kullanılacak tüm malzemeleri denetleyip her gelişmeden anında haberdar edilmek istiyordu.” -E. Şafak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü denetlemek Gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmekTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü denetlemek 1.bk. dehlemek (I)-1. 2. Kulak misafiri olmak, gizlice din
denetim noktası

denetim noktası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetim noktası a. Denetleme yapılan yer.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetim noktası Döşem Terimleri Sözlüğü denetim noktası Denetim aygıtının sağladığı sıcaklık, basınç ya da bağıl nem.