keyboard_arrow_down d – Budunbilim Terimleri Sözlüğü

dendrokronoloji

dendrokronoloji

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü dendrokronoloji (Yun. dendron: ağaç; chronos: zaman; logos: bilim) Yaş halkaları sayılarak ağaç yaşlarının belirlenmesi bilimi.Budunbilim Terimleri Sözlüğü dendrokronoloji bk. ağaç yaslama.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü dendrokronoloji Yaş halkaları sayılarak ağaç yaşlarının belirlenmesi bilimi.
demografi

demografi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük demografi a. Nüfus bilimi.Biyoloji Terimleri Sözlüğü demografi (Yun. demos: halk; graphein: yazmak) Bir populasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi.Budunbilim Terimleri Sözlüğü demografi bk. nüfusbilgisi.İktisat Terimleri Sözlüğü demografi bk. nüfus bilimiSu Ürünleri Terimleri Sözlüğü demografi Bir popülasyonda organizmaların sayılarının ve bu sayıların zamanla değişimlerinin incelenme
demir

demir

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük demir a. 1. kim. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). 2. sf. Bu elementten yapılmış: “Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular.” -P. Safa. 3. Bu elementten yapılmış parça: Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri. 4. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı
darwincilik

darwincilik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu darwincilik (biyoloji, zooloji) Budunbilim Terimleri Sözlüğü darwincilik Türlerin ancak değişmeler sonucu oluştuğunu ileri süren İngiliz bilim adamı Ch. Darwin'in (1809-1882) öğretisi.Zooloji Terimleri Sözlüğü darwincilik (karşılık: Darwinizm, Seçim teorisi, Seleksiyon teorisi): Ünlü İngiliz bilgini Ch. R. Darwin (I809-I882) tarafından ileri sürülen doğal seçimle yeni hayvan ve bitki türlerinin meydana gelmesi teorisi. bk seçim,
dans

dans

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dans a. Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks: “Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur.” -P. Safa.Budunbilim Terimleri Sözlüğü dans Kişinin, tinsel durumunu birtakım gövdesel devinimlerle açığa vurması.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü dans Müzik tartımına ve hızına uyularak yapılan, güzelduyusal değer taşıyan düzenli ve uyumlu gövde devinimleri.