keyboard_arrow_down d – Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

değişme

değişme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değişme a. 1. Değişmek işi. 2. Değişim: “Bu suyla yıkanan insanlarda çok geçmeden garip değişmeler ortaya çıkmaya başladı.” -L. Tekin.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü değişme Yeni doğan çocuklarda görülen bir hastalık,Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü değişme Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan başkalaşma: Ses değişmesi, yapı değişmesi, anlam değişmesi.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü değişme Değişik
değişimli ünsüzler

değişimli ünsüzler

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değişimli ünsüzler ç. a. db. Ünsüz uyumuna bağlı olarak ötümlülük ve ötümsüzlük bakımından birbirinin yerine geçen ünsüzler: p / b, ç / c, t / d, k / g, k / ğ.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü değişimli ünsüzler Ünsüz uyumuna bağlı olarak süreklilik ve süreksizlik bakımından biribirinin yerine geçen ünsüzler: p / b, ç/c, t/d, k / g> k / ğ (dip / dibi, kitap / kitabı; ağaç / ağacı, ilâç / ilâcı; yurttan / yurdun, renk/
değişim

değişim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değişim a. 1. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü: “Bu müsamere günündeki selamlama süresince bedenimde bir değişim olmuştu.” -A. Ağaoğlu. 2. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. 3. biy. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. 4. den. Rüzgârın yön de
daralma

daralma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük daralma a. 1. Daralmak işi: “Yeni bir aşkın eşiğindeymiş gibi bir daralma vardı yüreğinde.” -N. Cumalı. 2. db. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü daralma (Derleme., darlaşma, kırılma) Geniş ünlülerin yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: Eğmek> (iymek) , (geymek) > giymek, (geymeyen) > (giymiyen) , (ye-ne) >
dar ünlü

dar ünlü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dar ünlü a. db. Alt çenenin az açılmasıyla oluşan ünlü: u, ü.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü dar ünlü (Derleme., kapalı ünlü, kapalı vokal, dar sesli, dar vokal, daralmış ünlü, yüksek vokal) Altçenenin az açılmasıyle meydana gelen ünlü: ı, i, u, ü vb.Gramer Terimleri Sözlüğü dar ünlü Alt çenenin az açılması ve ses yolunun daralması ile boğumlanan ı / i, u / ü ünlüleri: ılık, ilik, uzun, üzüm gibi. Karşıtı geniş ünl
damaksıllaşma

damaksıllaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damaksıllaşma a. Damaksıllaşmak işi.Dilbilim Terimleri Sözlüğü damaksıllaşma Boğazdan veya art damaktan çıkan bir sesin ön damakla dilin orta kısmı arasında boğumlanarak çıkarılması. Ka'nın he, ga'nın ge olması gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü damaksıllaşma (Derleme.,öndamaksıllaşma) Bir sözcükteki artdamaktan çıkan bir ünsüzün veya kalın bir ünlünün öndamağa kayıp yumuşaması ve incelmesi: Yung> yün, yana> yine
damak ünsüzü

damak ünsüzü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damak ünsüzü a. db. Dil sırtı yardımı ile ön damakta veya art damakta oluşan ses: g, k, n.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü damak ünsüzü (Derleme., boğazlı, damak sessizi, damak fonemi, damaksı, damaksıl) Dil sırtı yardımı ile öndamakta veya artdamakta meydana gelen ses: g (g ), k (k), ğ (ğ), h (h), n (n), y ünsüzleri gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü damak ünsüzü Dil sırtının tümseklenip ön veya art damağa yaklaşması veya dokunması