keyboard_arrow_down D – Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

dadacılık

dadacılık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü dadacılık Yirminci yüzyıl başlarında Tristan Tzara ve Richard Hülsenbeck'in yayımladıkları (1916) bildiriyle başlamış ve yedi yıl kadar sürmüş olan, dil ve estetik kurallarını, bunların denetlenmesini, mantık dizgesini tanımamış ve sözcük anlamlarına değer vermemiş bir akım. Alabildiğine bağımsız çağrışımlarla ilkel ve doğrudan anlatım biçimi arayan bir sanat çığındır. Çocukların «dah dah» sözcüğünd