keyboard_arrow_down d – Eğitim Terimleri Sözlüğü

deneyüstücülük, -ğü

deneyüstücülük, -ğü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deneyüstücülük, -ğü a. fel. 1. İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. 2. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm.Eğitim Terimleri Sözlüğü deneyüstücülük, -ğü 1. İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini önsel olarak saptamak
deneyüstü ruhbilim

deneyüstü ruhbilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü deneyüstü ruhbilim 1. Davranımları açıklamak için geliştirilen kuramsal ilkeler; varsayımlar ve sanılar ile deneysel ruhbilim verilerini tamamlayan herhangi bir görüş. 2. Zihin ve zihnin kaynağı, görevi, yapısı vb. ile deneyle doğruluğu tanıtlanamayan konular üzerinde kuramsal açıklama ve yorumlar yapan ruhbilim.
deneyselcilik, -ği

deneyselcilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deneyselcilik, -ği a. fel. Gerçek bilginin ancak deney yoluyla elde edilebileceğini, bilgilerimizin varsayıma dayanan bir nitelik taşıdığını, gerçeğin insan yaşantısının bir ürünü olarak düşünülmesi gerektiğini, değerler ile ahlaklılığın mutlak değil, toplumsal olduğunu ileri süren öğreti, eksperimantalizm.Eğitim Terimleri Sözlüğü deneyselcilik, -ği Gerçek bilginin ancak deney yolu ile elde edilebileceğini; bilgilerimizin varsa
deneyim

deneyim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deneyim a. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.Eğitim Terimleri Sözlüğü deneyim 1. Belli bir amaca göre ve belirli yöntem ve kurallara uygun olarak yapılan deney. 2. Amacı belli ve koşulları hazırlanmış olarak yapılan gözlemlere verilen ad.Felsefe Terimleri Sözlüğü deneyim bk. deney IIToplumbilim Terimleri deneyim Belli ereklere ulaştıracak yeni koşullar yaratarak ya da toplum yaşamı
deney odası yöntemi

deney odası yöntemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü deney odası yöntemi 1. Toplumsal, ruhsal ya da fiziksel olayların nedenlerinin, etki ve niteliklerinin, denetim altında tutulan koşullar içinde, gerçek yaşantılar ya da deneyler yardımıyla ortaya çıkmasını sağlayan bir inceleme ve öğretim yöntemi.2. Kişisel etkinliklere çok önem veren, öğrencilerin tek tek ya da kümeler halinde deneyler yaparak yetişmeleri için geniş olanaklar sağlayan öğretim yolu.
deney odası

deney odası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü deney odası 1. Bilim adamlarının deneyler ve araştırmalar yapmaları için gereği gibi donatılmış yer. 2. Okullarda fen bilgisi, kimya, fizik gibi derslerle ilgili olarak öğrencilerin deney yapmalarına ve yapılan deneyleri görmelerine olanak sağlayan özel oda.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü deney odası Deneyleme konusu olan birey ya da kümeyi, denetlenemeyen gündelik yaşam koşullarından çıkararak denetimli koşullar altına almak üzere ol