keyboard_arrow_down d – Eğitim Terimleri Sözlüğü

davranış bozukluğu

davranış bozukluğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davranış bozukluğu a. ruh b. İnsan davranışlarının ruhsal dengesizlik nedeniyle normal seyrinin dışına çıkması.Eğitim Terimleri Sözlüğü davranış bozukluğu Ruhsal çatışmalar sonucu ortaya çıkan, toplumsal yönden huzursuzluk yaratan ya da toplum kurallarını çiğneyen davranış uyumsuzluğu.
davranış

davranış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davranış a. 1. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: “Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!” -N. Cumalı. 2. fel. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. 3. ruh b. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.Eğitim Terimleri Sözlüğü davranış 1. Kişinin özellikle ahlak bakımından gösterdiği davranım. 2. Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel
davranımcılık

davranımcılık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü davranımcılık Ruhbilimin görevini, bilinçlilik durumunu araştırmak yerine, davranımları incelemek biçiminde düşünen, öğrenmenin ve alışkanlıkların yalnızca koşullu uyarımlar olduğunu ileri süren ve yalnız nesnel, deneysel ya da gözleme dayalı yöntemlere değer veren kuramsal görüş.
davranım

davranım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davranım a. Davranış.Eğitim Terimleri Sözlüğü davranım 1. Genel anlamda bir organizmanın görülen ve görülmeyen her türlü bedensel, ruhsal ve zihinsel etkinliğine verilen ad. 2. Bir organizmanın belli bir gereksemeyi karşılamak için çaba harcayarak gösterdiği etkinlik.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü davranım Metallerin deney, işlem, süreç vb. sırasında, dış etkilere karşı aldıkları durum.Toplumbilim Terimleri davranım 1. Gel
danışman

danışman

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük danışman a. Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir.Tıp Terimleri Kılavuzu danışman Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü danışman Bilgin, kendisine fikri alınmak için danışılan.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu danışman Eğitim Terimleri Sözlüğü danışman 1. Okullarda her öğrenciye kişisel olarak yardım eden ve ayrıca öğrencilerin okulları, aileleri ve çevreleri ile ilgili gü
danışma bölümü

danışma bölümü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü danışma bölümü Çocuğu testlerde aldığı sonuçlara, ders notlarına ve olay yazımlarındaki bilgilere göre tüm olarak değerlendirmesini bilen bir danışmanın yönteminde çalışan ve öğrencilerin danışma gerekinmesini karşılayan kılavuzluk bölümü.Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü danışma bölümü Kitaplıkta danışma işinin yapıldığı bölüm.