keyboard_arrow_down d – Felsefe Terimleri Sözlüğü

dayanak, -ğı

dayanak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanak, -ğı a. 1. Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet. 2. mec. Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt. 3. mec. Destek, dayanak noktası: “Söylenenleri destekliyor, onlara dayanak oluyordu.” -T. Buğra. 4. fel. Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dayanak, -ğı Destek.Türkiye Türkçe
davranış

davranış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davranış a. 1. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: “Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!” -N. Cumalı. 2. fel. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. 3. ruh b. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.Eğitim Terimleri Sözlüğü davranış 1. Kişinin özellikle ahlak bakımından gösterdiği davranım. 2. Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel
Darvincilik, -ği

Darvincilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük Darvincilik, -ği öz. a. biy. ve fel. Darvin tarafından geliştirilen, canlı türlerinin doğal ayıklanma sonucu, evrim yoluyla basit organizmalardan türediğini ileri süren görüş.Felsefe Terimleri Sözlüğü Darvincilik, -ği Charles Darwin'in geliştirdiği, insan da içinde olmak üzere bütün canlı varlık türlerinin doğuşunu ve gelişmesini en alt biçimlerinden başlayarak yaşama savaşı ile açıklayan dirimbilim ve felsefe öğretisi. // Bu ö
daimon

daimon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Felsefe Terimleri Sözlüğü daimon 1. Yunanca'da kişileştirilmiş belli bir tanrıdan (theos) ayrı olarak insanüstü, tanrısal etkinlikleri olan, kavranılamaz bir güce verilen ad. 2. Eski Yunan dünyasında Tanrı'yla insan, gökle yer arasında bulunan, sonradan iyi ve kötü ruhlar olarak ikiye ayrılan varlıklara verilen ad.