keyboard_arrow_down d – Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

damıtma

damıtma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damıtma a. Damıtmak işi, taktir.Tıp Terimleri Kılavuzu damıtma Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü damıtma Sıvıyı sürekli olarak buharlaştırıp sonra yine yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemi.Kimya Terimleri Sözlüğü damıtma Sıvı karışımlardaki bileşenleri, kaynama noktaları arasındaki ayırımdan yararlanarak buharlaştırıp, yeniden yoğuşturma yoluyla birbirlerinden ayırma ve arıtma.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) damıtma Bir s
dallanma

dallanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dallanma a. Dallanmak işi: “Bilimsel alandaki dallanma, bizi toplu bir evren görüşü edinme mutluluğundan da yoksun bırakıyor.” -M. C. Anday.Tıp Terimleri Kılavuzu dallanma Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu dallanma Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü dallanma Genellikle çarpışma, saçınım olaylarından çıkan tanecik ya da ışıncıkların birkaç son duruda değişik olasılıklarla bulunmaları olayı.Kimya Terimleri Sözlüğü dallan
dalga işlevi

dalga işlevi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü dalga işlevi Karesi alındığında olasılıkları veren dalga devim özelliklerini nicemsel olarak saptayıcı işlev.Fizik Terimleri Sözlüğü dalga işlevi Dalga denkleminin çözümü olan ve dalgalı devinimin özelliklerini betimleyen uzbilimsel işlev.
dalga genliği

dalga genliği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dalga genliği a. fiz. Dalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik, genlik.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü dalga genliği Dalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü dalga genliği Sinema/TV. Bir dalga deviniminde, dalganın ortası ile üstü (ya da altı) arasındaki uzaklık.
dalga çıkını

dalga çıkını

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü dalga çıkını Az ayrımlı dalga boylarının girişiminden doğan, uzamı sınırlı dalga parçası.Fizik Terimleri Sözlüğü dalga çıkını Aynı yol boyunca yayılan değişik sıklıkta iki ya da daha çok dalga katarının birleşkesi.
dalga boyu

dalga boyu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dalga boyu a. coğ. 1. Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık. 2. fiz. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık: Kırmızı ışığın dalga boyu (boşlukta veya havada) 0.7 mikrondur.Aydınlatma Terimleri Sözlüğü dalga boyu Devirsel bir dalganın yayılma doğrultusunda, salınımı aynı evrede olan ve birbirini izleyen iki noktas