keyboard_arrow_down d – Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
deneysel

deneysel

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deneysel sf. Deneye başvurularak yapılan, deneyle olan, deneyle ilgili, tecrübi, ampirik.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü deneysel Deneylerle, ölçümlerle ilgili.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) deneysel Akıl yürütme yoluyla değil bizzat deney yaparak kazanılmış bilgi.
deneyimcilik, -ği

deneyimcilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deneyimcilik, -ği a. Deneyimci olma durumu: “Tepeden bakma, insanı bir kehanetin, gözleme dayanan bir deneyimciliğin ukalalığına itiyor.” -H. Taner.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü deneyimcilik, -ği Kuramsal nedenini aramadan, deneyerek kimi nicelikler arasında bağıntılar bulmaya çalışma yolu.
deney

deney

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deney a. 1. Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: “Senelerdir gece gündüz elektrik yüklü deneyler yapa yapa sinir küpüne döndüğüne inanırdı içten içe.” -E. Şafak. 2. Deneyim, tecrübe: “Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır.” -H. Taner.Eğitim Terimleri Sözlüğü deney 1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağ
denetim

denetim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetim a. Denetleme: “Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” -Anayasa.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetim Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetim Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetim bk. sağlamaEğitim Terimleri Sözlüğü denetim Eğitim ve öğretim çalışmalarının yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incele