keyboard_arrow_down d – Geometri

değme noktası

değme noktası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Matematik Terimleri Sözlüğü değme noktası 1. Bir eğriye teğet olan bir doğrunun eğriyi kestiği nokta. Anlamdaş. teğet oluş noktası. 2. Bir yüzeye teğet olan bir doğru ya da düzlemin yüzeyi kestiği nokta. Anlamdaş. teğet oluş noktası.Matematik Terimleri Sözlüğü değme noktası Teğet ile eğrinin ortak noktası.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu değme noktası (matematik) Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu değme noktası (fizik) Geometri değme noktası bk. Çap.
değme

değme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değme (I) a. Değmek işi, temas.Güncel Türkçe Sözlük değme (II) sf. (de'ğme) 1. Her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele: “Deli gönül değme çaydan bulanmaz / Coşarsa dalgası kendinden olur” -Âşık Veysel. 2. Seçkin, seçme: “Gece yüzüne yaptığı makyaj değme ustaların işiydi.” -F. Otyam.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü değme Seçme, üstün, en iyi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü değme Elçi, haberci.Fizik Terimler
Dayirenin alanı

Dayirenin alanı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Geometri Dayirenin alanı 93. Dayrenin alanı: I — Dayirenin alanı çemberi ile yarı çapının yarısının çarparığına eşittir. Misal : Yarıçapı 12 metre olar bir dayire alalım. Bu dayirenin alanını bulmak için, çemberinin uzunluğunu bulmak gerektir. Bunun için de önce onun çapını buluruz: Yarım çap 12 olduğuna göre, çap (12X2) = 24 m dir. Şimdi bunu π ile çarpalım. Dayirenin. çemberi: 24 x 3,14 16= 75,3984 m olur. Şekil :60 Yarıçapın yarısı da 12/2=6m
dayire

dayire

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dayire < Ar. dâire: daire || dayre[box type="alert-success"]Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dayire DaireOrta Öğretim Terimleri Kılavuzu dayire bk. teker.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dayire Devlet işini gören kurumGeometri dayire 16. Çemberin kapadığı düzeye “Dayire” denir. Çember yerine bir çok defalar dayire dendiği de olur. Dayire gibi olan şeylere “Tekerlek” te denir. Misal : Bu odada tekerl
dar açı

dar açı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dar açı a. mat. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açı.Geometri dar açı 38. Dikey açıdan eksik olan heraçı “dar açı” dır. Onun ölçüsü 90° den eksiktir. Misal :A ve D E F açılan dar açılardır Şekil : 19 Şekil : 20Matematik Terimleri Sözlüğü dar açı Ölçüsü 90° den küçük olan açı.Matematik Terimleri Sözlüğü dar açı Ölçüsü doksan dereceden küçük açı.