keyboard_arrow_down D – Gitar Terimleri Sözlüğü

denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
değiştirme

değiştirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değiştirme a. Değiştirmek işi, tebdil, tahrif: “Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun.” -N. Cumalı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü değiştirme 1. Raşitizm hastalığı 2. Gürbüz ve sağlam bir çocuğun birdenbire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi. (Şeytanın değiştirdiğine inanılır.)Gitar Terimleri Sözlüğü değiştirme Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalar
değişke

değişke

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değişke a. 1. Varyant. 2. biy. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.Gitar Terimleri Sözlüğü değişke Çalgıların genel görünümlerinin veya bazı parçalarının kişiye özel olarak değiştirilmesi.İstatistik Terimleri Sözlüğü değişke Bir sıklık dağılımının ortalama çevresindeki ikinci beklemi olan bir yayılma ölçüsü: (…)Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu değişke (zool