keyboard_arrow_down D – Gitar Terimleri Sözlüğü

damar

damar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damar a. 1. anat. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: “Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu.” -P. Safa. 2. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. 3. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: Zengin bir altın damarı. 4. mec. Soy, yaradılış. 5. mec. Huy: Cimrilik damarı. Şairlik damarı. 6. bit. b. İçinde ong
dalgalı

dalgalı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dalgalı sf. 1. Dalgası olan: “O, bütün hayatı dalgalı bir ummanda ve kaptan köprüsünde geçen kocasından, sahilde sessiz bir balıkçı kulübesine mahsus bir yaşayış istemez.” -N. F. Kısakürek. 2. Dalga dalga görünen: Dalgalı kumaş. 3. Kıvrımlı (saç): “Dalgalı ipek saçlı başı kardeşinin göğsüne sokuldu.” -C. Uçuk. 4. Açıklı koyulu (renk). 5. fiz. Belli dalga boylarını alabilen, alternatif: Üç dalgalı radyo.Tıp Terimleri K
d, D

d, D

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük d, D 1. Türk alfabesinin beşinci sırasında yer alan ve De adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir. 2. müz. Nota işaretleri harfle tanımlandığında re notasını gösterir. 3. Romen rakamlarında 500 sayısını gösterir.Biyoloji Terimleri Sözlüğü d, D 1. Deoksi. 2. Dalton.Güncel Türkçe Sözlük d, D kim. Döteryum elementinin simgesi.Biyoloji Terimleri Sözlüğü d, D 1. Aspartik asit. 2.