keyboard_arrow_down d – Gramer Terimleri Sözlüğü

daralma

daralma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük daralma a. 1. Daralmak işi: “Yeni bir aşkın eşiğindeymiş gibi bir daralma vardı yüreğinde.” -N. Cumalı. 2. db. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü daralma (Derleme., darlaşma, kırılma) Geniş ünlülerin yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: Eğmek> (iymek) , (geymek) > giymek, (geymeyen) > (giymiyen) , (ye-ne) >
dar ünlü

dar ünlü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dar ünlü a. db. Alt çenenin az açılmasıyla oluşan ünlü: u, ü.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü dar ünlü (Derleme., kapalı ünlü, kapalı vokal, dar sesli, dar vokal, daralmış ünlü, yüksek vokal) Altçenenin az açılmasıyle meydana gelen ünlü: ı, i, u, ü vb.Gramer Terimleri Sözlüğü dar ünlü Alt çenenin az açılması ve ses yolunun daralması ile boğumlanan ı / i, u / ü ünlüleri: ılık, ilik, uzun, üzüm gibi. Karşıtı geniş ünl
damaksıllaşma

damaksıllaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damaksıllaşma a. Damaksıllaşmak işi.Dilbilim Terimleri Sözlüğü damaksıllaşma Boğazdan veya art damaktan çıkan bir sesin ön damakla dilin orta kısmı arasında boğumlanarak çıkarılması. Ka'nın he, ga'nın ge olması gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü damaksıllaşma (Derleme.,öndamaksıllaşma) Bir sözcükteki artdamaktan çıkan bir ünsüzün veya kalın bir ünlünün öndamağa kayıp yumuşaması ve incelmesi: Yung> yün, yana> yine
damak ünsüzü

damak ünsüzü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damak ünsüzü a. db. Dil sırtı yardımı ile ön damakta veya art damakta oluşan ses: g, k, n.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü damak ünsüzü (Derleme., boğazlı, damak sessizi, damak fonemi, damaksı, damaksıl) Dil sırtı yardımı ile öndamakta veya artdamakta meydana gelen ses: g (g ), k (k), ğ (ğ), h (h), n (n), y ünsüzleri gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü damak ünsüzü Dil sırtının tümseklenip ön veya art damağa yaklaşması veya dokunması
damak n`si (ñ)

damak n`si (ñ)

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü damak n`si (ñ) Dil sırtının ön veya art damağa dokundurulması ile boğumlanan n ünsüzü. Eski ve Orta Türkçede bol görünen bu ses, bugün yazı dilimizde diş n’sine dönüşmüştür. Ancak, bir kısım Anadolu ağızlarında korunagelmiştir: baña, añlamak, deñiz, öñ, soñ, geñiz, eviñ yoluñ vb. Damak n’si, yazı dilimizde, bazı damak sesleri yanında, söyleyiş bakımından sadece bir geçiş sesi olarak yer almaktadır: bañka, yoñga gib
damak, -ğı

damak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damak, -ğı a. anat. Ağız boşluğunun tavanı: “Şimdi yavaş yavaş kendimize geliyoruz ama bir damak kaldırma ameliyesine muhtacız hâlâ.” -N. F. Kısakürek.Tıp Terimleri Kılavuzu damak, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü damak, -ğı 1. Kapı rezesi, zemberek, kapıdaki sürgü. 2. Dolap kapağını pervaza bağlayan mandal. 3. Kilit içindeki ince demir, dil. 4. Çelik çomak oyununda kullanılan çeliğin sivri uçları. 5. Ahşap binala