keyboard_arrow_down d – Gümrük Terimleri Sözlüğü

damga vergisi

damga vergisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damga vergisi a. ekon. Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi.Gümrük Terimleri Sözlüğü damga vergisi Kimi ülkelerce, mal girişlerinde gümrük vergisinden ayrı ve ona ek olarak alınan vergi.İktisat Terimleri Sözlüğü damga vergisi Çeşitli resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla al