keyboard_arrow_down D – Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

dayak, -ğı

dayak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayak, -ğı (I) a. Bir insanı veya bir hayvanı dövme işi, sopa, patak, kötek.Güncel Türkçe Sözlük dayak, -ğı (II) a. 1. Bir şeyin yıkılmaması için dayanan ağaç, destek, payanda. 2. Evlerin kapısının açılmaması için kapının arkasına konulan kol, destek, sürgü: “Evimin dayağı, direğisin kara oğlum.” -E. Işınsu.Tıp Terimleri Kılavuzu dayak, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dayak, -ğı 1. Destek. 2. Kağnı ve
davlumbaz

davlumbaz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davlumbaz a. 1. Dumanı ve kokuları toplayıp bacaya vermeye yarayan çıkıntı. 2. Yandan çarklı vapurların çarklarını örten yarım daire biçimindeki kapak: “Ben bir şey söylemeden hızla uzaklaştı davlumbazdan.” -Z. Selimoğlu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü davlumbaz 1. Kaptan köşkü, gemilerdeki idare yeri. 2. Aralık, antre. 3. Ocağın üzerinde, eşya koymaya yarayan raf. 4. Tümsek, çıkıntı 5. Üzeri oymalı, işlemeli, birkaç
damlalık, -ğı

damlalık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damlalık, -ğı a. 1. Bir sıvıyı damla damla akıtmak için bir ucuna kauçuktan yapılmış başlık geçirilmiş, öbür ucu sivri, cam veya plastikten araç. 2. Bir yapıda çörtenleri ve dam oluklarını taşıyan yan duvar. 3. Bulaşık teknesinin yanına konulan ve yıkanmış kap kacağın sularını tekneye akıtan oluklu bölüm.Tıp Terimleri Kılavuzu damlalık, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü damlalık, -ğı Saçak altına konulan te