keyboard_arrow_down D – Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
demirlibeton

demirlibeton

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü demirlibeton (Mimarlık) Demir çubukların üzerine dökülmüş çimento-kum karışımı harçtan meydana gelen yapı gereci.Uygulayım Terimleri Sözlüğü demirlibeton yapıcılık, mimari: Demir çubukların üzerine dökülen çimento, kum, çakıl karışımı yapımcılık gereci.
değer

değer

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değer a. 1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet: “İnsan bir şeyin değerini ondan yoksun kalınca anlıyor.” -Halikarnas Balıkçısı. 2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, kıymet, paha, valör: “Bildiği bütün Fransızcayı toparlayarak vitrindeki kravatın değerini sordu.” -N. Hikmet. 3. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse: “Bence ziyan