keyboard_arrow_down d – Halkbilim Terimleri Sözlüğü

denge kuramı

denge kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Halkbilim Terimleri Sözlüğü denge kuramı Halk kültürünü oluşturan öğeler arasında sürekli bir denge olduğunu savunan görüş. bk. denge.Toplumbilim Terimleri denge kuramı Doğada ve toplumda dengenin doğal, "olağan" durum; devinimin ve gelişmenin ise geçici olduğunu ileri süren kuram.
denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
değişken

değişken

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değişken sf. 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil: “Dekor, hayatın sahneleri kadar değişken olmalıydı.” -A. Ağaoğlu. 2. a. mat. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. 3. a. mat. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre. 4. a. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. 5. a. Bir
değini

değini

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değini a. Değinme: “Okura tamamıyla yanlış izlenimler verebilecek bir iki değini hatırlıyorum.” -S. İleri.Halkbilim Terimleri Sözlüğü değini İki ayrı kültürel çevreye ilişkin halkbilim ürün ve olaylarının canlı ya da cansız taşıyıcılar yardımıyla karşı karşıya gelmeleri, bk. değini kuramı.