keyboard_arrow_down D – İktisat Terimleri Sözlüğü

dengesiz kalkınma

dengesiz kalkınma

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü dengesiz kalkınma Az gelişmiş ülkelerde dengeli kalkınma modeli uygulamaları çok büyük kaynaklar gerektireceğinden sermaye yatırımlarının ekonominin seçilmiş anahtar kesimlerine yönlendirilmesiyle büyüme sürecinin hızlandırılacağını öngören ve F. Perroux tarafından ortaya atılıp Hirschman tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengeli kalkınma
dengeli kalkınma

dengeli kalkınma

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü dengeli kalkınma Az gelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde karşılabilecekleri istem yetersizliğini önlemek amacıyla ekonomideki tüm kesimlerin eş-anlı olarak birbirlerini destekleyecek bir biçimde büyümesini öngören ve F. List tarafından ortaya atılıp Nurkse tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengesiz kalkınma
dengeli büyüme

dengeli büyüme

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü dengeli büyüme 1. Bir ekonomide, makroiktisadi değişkenler arasında sabit ve aynı oranda bir ilişkinin bulunması hali, diğer bir deyişle nüfus, çıktı ve sermaye stoku gibi makroiktisadi değişkenlerin aynı oranda arttığı durumdaki iktisadi büyüme. krş. durağan durum büyümesi 2. dengeli kalkınma