keyboard_arrow_down D – İktisat Terimleri Sözlüğü

dayanışmacılık, -ğı

dayanışmacılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanışmacılık, -ğı a. top. b. Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan öğreti, solidarizm.İktisat Terimleri Sözlüğü dayanışmacılık, -ğı İşverenler ile sendikaların birlikte ücretleri piyasa denge ücretinin altında belirledikleri toplu sözleşme sistemi.
Dawes Planı

Dawes Planı

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü Dawes Planı Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın Müttefikler'e savaş tazıninatı ödemeye devam etmesine olanak vermek amacıyla 1924 yılında General C. G. Dawes'in başkanlığında hazırlanmış plan. Bu plan 1929 yılında yerini Young Planı’na bırakmıştır.