keyboard_arrow_down d – Jimnastik Terimleri Sözlüğü

denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
dayanma

dayanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanma a. Dayanmak işi: “Böyle birçok ekoller vahilikleri, sahtelikleri, çürük esaslara dayanmaları dolayısıyla kıymetten düşmüşlerdir.” -A. H. Çelebi.Jimnastik Terimleri Sözlüğü dayanma Vücut ağırlığının gergin ya da bükülü kollar üzerine dayalı ve askıda bulunduğu durum.