keyboard_arrow_down d – Jimnastik Terimleri Sözlüğü

dayanma

dayanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanma a. Dayanmak işi: “Böyle birçok ekoller vahilikleri, sahtelikleri, çürük esaslara dayanmaları dolayısıyla kıymetten düşmüşlerdir.” -A. H. Çelebi.Jimnastik Terimleri Sözlüğü dayanma Vücut ağırlığının gergin ya da bükülü kollar üzerine dayalı ve askıda bulunduğu durum.
dalgalanma

dalgalanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dalgalanma a. 1. Dalgalanmak işi: “Lakin deniz görmemiş bu insanların ilk dalgalanmada güverteyi berbat edişlerini müşahede etmeniz kaçınılmaz.” -İ. Özel. 2. ekon. Mal fiyatlarının türlü sebeplerle inişi veya çıkışı. 3. Pek çok kimsede yaratılan güçlü heyecan, sansasyon. 4. mec. Bir toplumda uyumsuzluktan doğan karışıklık. 5. sp. Koşu duruşunda, dizlerin hafif bükülmesinden ve kolların gevşek olarak öne yukarı doğru kaldırı