keyboard_arrow_down d – Kentbilim Terimleri Sözlüğü

darboğaz

darboğaz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük darboğaz a. (da'rboğaz) 1. ekon. Piyasalarda üretimin, kredilerin, döviz imkânlarının, sürümün, ham madde arzının ve malzeme stoklarının gereksinim düzeyi altına düştüğü sıkıntılı durum. 2. mec. Toplumun, çözümlenmesinde güçlüklerle karşılaştığı bunalımlı durum.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü darboğaz Huni: Yağlar şişelere darboğazla akıtılır.İktisat Terimleri Sözlüğü darboğaz 1. Bir ekonomide döviz, ham
danışım

danışım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu danışım Tıp Terimleri Kılavuzu danışım Kentbilim Terimleri Sözlüğü danışım Kentlerin düzentasarlarının hazırlanması evresinde, düzentasarın getireceği yeniliklerden daha sonra etkilenecek olan kimselerin görüşlerini almak, böylece hem tasarların daha gerçekçi olmasını sağlamak, hem de onaylanmış tasarlara karşı gösterilebilecek tepkileri azaltabilmek amacıyla tasarlama örgütlerince düzenlenen toplantılar. bk. kamu danışımı.
damalıtasar

damalıtasar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kentbilim Terimleri Sözlüğü damalıtasar 1. Bir kenti, aşağı yukarı dörtgen yapı adalarına bölmeyi amaçlayan kentsel düzentasar. 2. Eski Mısır ve Mezopotamya kentlerinin biçimlerinden esinlenen, Yunan ve Roma kentlerinin düzentasarlarıyla bu geleneği benimsemiş bulunan ve çağdaş kent tasarlamasında da kullanılan bir tasar türü. 3. Havadan bakıldığında, birbirini dik açılarla kesen ve birbirine koşut yolların oluşturduğu bir ızgaraya benzeyen kent biçimi.
dağıtma

dağıtma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dağıtma a. Dağıtmak işi, tevzi: “Çok geceler gözlerimi ovalaya ovalaya uykumu dağıtmaya çalışır, kendimi güç tutarak verilen işleri yapmaya uğraşırdım.” -E. İ. Benice.Kentbilim Terimleri Sözlüğü dağıtma Nüfusun belli özeklerde aşırı ölçüde yığılmasından doğan sakıncaları gidermek amacıyla, kentbilim yöntemlerinden yararlanarak, bu özeklerde yaşayan ve çalışan insanlardan bir bölümünü yeni yerleşim yerlerine kaydı
dağınık yerleşme

dağınık yerleşme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü dağınık yerleşme Kırsal yerleşmede köyü oluşturan yapıların yereye, kimi birkaç yüz metreye ulaşabilen boşluklarla dağılması. Kentbilim Terimleri Sözlüğü dağınık yerleşme 1. Toplu yerleşmedekinin tersine, yapıların tek tek ya da ikişer üçer kümecikler biçiminde, aralarına geniş boş alanlar girmiş olarak birbirlerinden uzak yerlerde kurulması sonucunda ortaya çıkan yerleşme düzeni. 2. Böyle bir yerleşme düzeninin oluşm