keyboard_arrow_down d – Kimya Terimleri Sözlüğü

dayanç, -cı

dayanç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanç, -cı a. 1. Sabır. 2. Dayanak: Ülkemizin ve geleceğimizin dayancı olan gençlik...Fizik Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı bk. dayanıklılık.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı sened (bk. belgit).Kimya Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı Gereçlerin çeşitli dış etkenlere karşı koyarak, biçim ve başka özelliklerini koruyabilme niteliği.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) dayanç, -cı bk. mukavemetMadencilik Terimleri Kılavuzu dayanç
damlalıklı şişe

damlalıklı şişe

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü damlalıklı şişe Kapağı, içindekileri damla damla akıtacak biçimde yapılmış küçük şişe.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü damlalıklı şişe Renksiz veya koyu renkli camdan yapılan kapakları oluklu, genelde boya çözeltileri ve indikatörleri damlatmada kullanılan cam malzeme.
damlaç

damlaç

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü damlaç Oylumsal çözümlemelerde tüketilen sıvı niceliklerini doğru olarak belirlemeye yarayan, bir ucu açık, öteki ucu musluklu, üzeri santimetre küpün onda birini gösterecek biçimde derecelendirilmiş uzun cam boru.
damıtma

damıtma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damıtma a. Damıtmak işi, taktir.Tıp Terimleri Kılavuzu damıtma Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü damıtma Sıvıyı sürekli olarak buharlaştırıp sonra yine yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemi.Kimya Terimleri Sözlüğü damıtma Sıvı karışımlardaki bileşenleri, kaynama noktaları arasındaki ayırımdan yararlanarak buharlaştırıp, yeniden yoğuşturma yoluyla birbirlerinden ayırma ve arıtma.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) damıtma Bir s
damıtık su

damıtık su

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü damıtık su İçinde iki çözünmüş özdeklerden damıtım yolu ile arındırılmış su.Kimya Terimleri Sözlüğü damıtık su Suyu kaynatıp buharlaştırdıktan sonra yoğunlaştırarak elde edilen kimyaca arıtılmış su.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) damıtık su Suyu kaynatıp buharlaştırdıktan sonra yoğunlaştırarak elde edilen su.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu damıtık su (kimya) Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü damıtık su Distilasyon i
damıtık

damıtık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damıtık sf. kim. Damıtma yoluyla, damıtılarak elde edilmiş olan: Damıtık su.Tıp Terimleri Kılavuzu damıtık Kimya Terimleri Sözlüğü damıtık Damıtma sürecinde buharlaştırılıp sonra yoğunlaştırılan özdek. . Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu damıtık (kimya)
dallanma

dallanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dallanma a. Dallanmak işi: “Bilimsel alandaki dallanma, bizi toplu bir evren görüşü edinme mutluluğundan da yoksun bırakıyor.” -M. C. Anday.Tıp Terimleri Kılavuzu dallanma Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu dallanma Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü dallanma Genellikle çarpışma, saçınım olaylarından çıkan tanecik ya da ışıncıkların birkaç son duruda değişik olasılıklarla bulunmaları olayı.Kimya Terimleri Sözlüğü dallan
dalga boyu

dalga boyu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dalga boyu a. coğ. 1. Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık. 2. fiz. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık: Kırmızı ışığın dalga boyu (boşlukta veya havada) 0.7 mikrondur.Aydınlatma Terimleri Sözlüğü dalga boyu Devirsel bir dalganın yayılma doğrultusunda, salınımı aynı evrede olan ve birbirini izleyen iki noktas