keyboard_arrow_down d – Kimya Terimleri Sözlüğü

denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
deneylik

deneylik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü deneylik Eğitim ve araştırma amacıyla, bilimsel çalışmalarla denemelerin yürütüldüğü, yapımı donatımı uygulanan çalışma türüne göre düzenlenmiş yer.Uygulayım Terimleri Sözlüğü deneylik genel uygulayım: Bilimsel araştırmaların ve deneylerin yapıldığı, içinde gerekli araç, gereç ve aygıtların bulunduğu yer.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü deneylik İncelenen değişkenleri denetim altında tutabilmek, duruma en uygun gözlem
deney tüpü

deney tüpü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deney tüpü a. kim. Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru.Kimya Terimleri Sözlüğü deney tüpü İçinde kimi kimya deneyleri yapılan dar, uzun, bir ucu kapalı cam boru.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) deney tüpü İçinde deney yapılan dar, uzun, bir ucu kapalı cam boru.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü deney tüpü Laboratuvarda kullanılan, göre değişen boyutlarda, uzun, içi boş, silindir biçiminde, adi veya ö
deney

deney

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deney a. 1. Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: “Senelerdir gece gündüz elektrik yüklü deneyler yapa yapa sinir küpüne döndüğüne inanırdı içten içe.” -E. Şafak. 2. Deneyim, tecrübe: “Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır.” -H. Taner.Eğitim Terimleri Sözlüğü deney 1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağ