keyboard_arrow_down D – Kişi Adları Sözlüğü

daylak, -ğı

daylak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük daylak, -ğı a. hlk. 1. Dişi deve. 2. sf. Çıplak: “Develer daylak / Sevenler aylak / Sen kimin yârisin / Her yanın oynak” -Halk türküsü.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü daylak, -ğı 1. Dişi deve. 2. Damızlık erkek deve. 3. Boynunda tüy olmayan pehlivan deve. 4. Deve yavrusu. 5. At, eşek yavrusu. 6. İki yaşında hayvan.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü daylak, -ğı 1. Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı. 2. İnce, uzun bo
dayı

dayı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayı a. 1. Annenin erkek kardeşi. 2. sf. hlk. Cesur, yiğit. 3. ünl. hlk. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü: “O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!” -S. F. Abasıyanık. 4. mec. Kayırıcı: “Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir.” -P. Safa. 5. argo Kabadayı. 6. tar. Osmanlı Devleti'nde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici.Türki
dayanç, -cı

dayanç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanç, -cı a. 1. Sabır. 2. Dayanak: Ülkemizin ve geleceğimizin dayancı olan gençlik...Fizik Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı bk. dayanıklılık.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı sened (bk. belgit).Kimya Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı Gereçlerin çeşitli dış etkenlere karşı koyarak, biçim ve başka özelliklerini koruyabilme niteliği.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) dayanç, -cı bk. mukavemetMadencilik Terimleri Kılavuzu dayanç