keyboard_arrow_down d – Madencilik Terimleri Kılavuzu

dayanç, -cı

dayanç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanç, -cı a. 1. Sabır. 2. Dayanak: Ülkemizin ve geleceğimizin dayancı olan gençlik...Fizik Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı bk. dayanıklılık.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı sened (bk. belgit).Kimya Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı Gereçlerin çeşitli dış etkenlere karşı koyarak, biçim ve başka özelliklerini koruyabilme niteliği.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) dayanç, -cı bk. mukavemetMadencilik Terimleri Kılavuzu dayanç
dayak, -ğı

dayak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayak, -ğı (I) a. Bir insanı veya bir hayvanı dövme işi, sopa, patak, kötek.Güncel Türkçe Sözlük dayak, -ğı (II) a. 1. Bir şeyin yıkılmaması için dayanan ağaç, destek, payanda. 2. Evlerin kapısının açılmaması için kapının arkasına konulan kol, destek, sürgü: “Evimin dayağı, direğisin kara oğlum.” -E. Işınsu.Tıp Terimleri Kılavuzu dayak, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dayak, -ğı 1. Destek. 2. Kağnı ve
damtaşı

damtaşı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü damtaşı Mavi ya da külrenginde, şistleşmiş, düz ve ince yapraklar durumunda bulunan, su geçirmeme özelliği nedeniyle dam örtüsü olarak kullanılabilen kayaç.Madencilik Terimleri Kılavuzu damtaşı Uygulayım Terimleri Sözlüğü damtaşı madencilik: Gri, mavimsi ya da koyu mor ince katmanlara ayrılabilen, şistli taş.Yerbilim Terimleri Sözlüğü damtaşı Killerin başkalaşımı ile olmuş, ilkel katmanlanma düzlemine göre herhangi bir aç
damıtma

damıtma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damıtma a. Damıtmak işi, taktir.Tıp Terimleri Kılavuzu damıtma Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü damıtma Sıvıyı sürekli olarak buharlaştırıp sonra yine yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemi.Kimya Terimleri Sözlüğü damıtma Sıvı karışımlardaki bileşenleri, kaynama noktaları arasındaki ayırımdan yararlanarak buharlaştırıp, yeniden yoğuşturma yoluyla birbirlerinden ayırma ve arıtma.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) damıtma Bir s
damar

damar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damar a. 1. anat. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: “Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu.” -P. Safa. 2. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. 3. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: Zengin bir altın damarı. 4. mec. Soy, yaradılış. 5. mec. Huy: Cimrilik damarı. Şairlik damarı. 6. bit. b. İçinde ong