keyboard_arrow_down d – Mantık Terimleri Sözlüğü

denetleme yöntemi

denetleme yöntemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü denetleme yöntemi Bir önermeler kümesinin tutarlılığını ya da tutarsızlığını, bir çıkarımın geçerliliğini ya da geçersizliğini denetlemeye yarayan herhangi bir yöntem. ||Örn. Doğruluk değeri çözümlemesi, çözümleyici çizelge, türetim eklemler mantığı için birer denetleme yöntemidir, Krş. yasal biçim.
denetleme

denetleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetleme a. 1. Denetlemek işi. 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü denetleme Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim denetleme Sayışımların denetlenmesi, işlemlerin yasa, tüzük ve y
değiştirim

değiştirim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değiştirim a. Değiştirme işi.Mantık Terimleri Sözlüğü değiştirim A deyiminde B nin C ile değiştirim'i, A daki her B geçişi yerine C nin konulması demektir. || Örn. (…) Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü değiştirim Sinema Alıcının çevirim sırasında durdurulması, alıcı önündeki varlık ya da nesnelerin değiştirilmesi, sonra çevirime yeniden başlanması yoluyla bir çekimde yer alan varlık ya da nesnelerin birdenbire değişmi
değişmez

değişmez

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değişmez sf. Aynen kalan, değişikliğe uğramayan: “İşte dünyanın peşin ve değişmez hükmü buydu.” -S. Ayverdi.Bilişim Terimleri Sözlüğü değişmez (I) Değişmeyen, özdeş bir değeri koruyan herhangi bir nesnenin bu niteliğine değgin.Bilişim Terimleri Sözlüğü değişmez (II) Herhangi bir, işleme giren herhangi bir değişmez değer.Bilişim Terimleri Sözlüğü değişmez (III) Bir komutta veri-adıyla değil de, doğrudan değişmez veri