keyboard_arrow_down D – Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

dayanıklaştırma

dayanıklaştırma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü dayanıklaştırma Bir faz ya da yapının, dayancını artırma olayı ya da işlemi.Uygulayım Terimleri Sözlüğü dayanıklaştırma yapıcılık: Bir evre ya da yapının, dayancını artırma olayı ya da işlemi.
dayanç, -cı

dayanç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayanç, -cı a. 1. Sabır. 2. Dayanak: Ülkemizin ve geleceğimizin dayancı olan gençlik...Fizik Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı bk. dayanıklılık.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı sened (bk. belgit).Kimya Terimleri Sözlüğü dayanç, -cı Gereçlerin çeşitli dış etkenlere karşı koyarak, biçim ve başka özelliklerini koruyabilme niteliği.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) dayanç, -cı bk. mukavemetMadencilik Terimleri Kılavuzu dayanç
davranım

davranım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davranım a. Davranış.Eğitim Terimleri Sözlüğü davranım 1. Genel anlamda bir organizmanın görülen ve görülmeyen her türlü bedensel, ruhsal ve zihinsel etkinliğine verilen ad. 2. Bir organizmanın belli bir gereksemeyi karşılamak için çaba harcayarak gösterdiği etkinlik.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü davranım Metallerin deney, işlem, süreç vb. sırasında, dış etkilere karşı aldıkları durum.Toplumbilim Terimleri davranım 1. Gel
damgalama

damgalama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damgalama a. Damgalamak işi.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü damgalama İşlenmiş parçaları, bileşim ve işlem bakımından tanıyabilmek için, üzerlerine izli damga vurma işlemi.Çiftteker Terimleri Sözlüğü damgalama Çifteker değiştirmeyi yasaklayan yarışlarda, denetleme amacıyla, gövdenin önüne ya da iç yönüne asılı, koşucunun sırt numarasını gösteren plakayı kurşunla damgalama.
damar

damar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damar a. 1. anat. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: “Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu.” -P. Safa. 2. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. 3. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: Zengin bir altın damarı. 4. mec. Soy, yaradılış. 5. mec. Huy: Cimrilik damarı. Şairlik damarı. 6. bit. b. İçinde ong