keyboard_arrow_down d – Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

dengesiz

dengesiz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dengesiz sf. 1. Dengesi olmayan, muvazenesiz. 2. mec. Tutum ve davranışlarında uyum olmayan (kimse), istikrarsız, kararsız.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü dengesiz Denge durumunda olmayan.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü dengesiz Davranış ve duygulan beklenmedik zaman ve biçimlerde değişkenlik gösteren (kişi).
dengelilik, -ği

dengelilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dengelilik, -ği a. Dengeli olma durumu.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü dengelilik, -ği Dengeli olma özelliği.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü dengelilik, -ği Kişinin duygusal durum ve tutumunda, birdenbire değişmeler göstermeme özelliği.Uygulayım Terimleri Sözlüğü dengelilik, -ği 1. fizik: Bir cismin denge ya da devinim durumunu değiştirmemesi. 2. kimya: Özdeğin ayrışma, kimyasal değişme eğiliminde olmayışı. 3. metalbilim: Karşılı
deneyselcilik, -ği

deneyselcilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deneyselcilik, -ği a. fel. Gerçek bilginin ancak deney yoluyla elde edilebileceğini, bilgilerimizin varsayıma dayanan bir nitelik taşıdığını, gerçeğin insan yaşantısının bir ürünü olarak düşünülmesi gerektiğini, değerler ile ahlaklılığın mutlak değil, toplumsal olduğunu ileri süren öğreti, eksperimantalizm.Eğitim Terimleri Sözlüğü deneyselcilik, -ği Gerçek bilginin ancak deney yolu ile elde edilebileceğini; bilgilerimizin varsa
deney

deney

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deney a. 1. Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: “Senelerdir gece gündüz elektrik yüklü deneyler yapa yapa sinir küpüne döndüğüne inanırdı içten içe.” -E. Şafak. 2. Deneyim, tecrübe: “Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır.” -H. Taner.Eğitim Terimleri Sözlüğü deney 1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağ