keyboard_arrow_down d – Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

denetlik

denetlik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü denetlik Sinema Bir televizyon yayınında görüntü ile sesin niteliğini izlemek, görüntü seçimini gerçekleştirmek, görüntüyü yayına vermek gibi işlerde kullanılan yüksek nitelikli almaç. (Denetliğin yapısı ile görevi, almacın aynıdır. İkisi de televizyon imlerini resme çevirir. Ancak alıcı ile almaç arasındaki bağlantı, vericiyle sağlandığı halde, denetlik bu imleri doğrudan doğruya alıcıdan bir kablo yardımıy
denetleyici

denetleyici

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü denetleyici Av gözetleyen.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetleyici Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü denetleyici Sinema Denetleme kurulu üyesi.
denetlemek

denetlemek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetlemek (-i) Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek: “Kullanılacak tüm malzemeleri denetleyip her gelişmeden anında haberdar edilmek istiyordu.” -E. Şafak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü denetlemek Gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmekTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü denetlemek 1.bk. dehlemek (I)-1. 2. Kulak misafiri olmak, gizlice din
denetleme kurulu

denetleme kurulu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetleme kurulu a. 1. Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul, denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu. 2. Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü denetleme kurulu Sinema Filmleri denetlemek amacıyla belirli kişilerden oluşan resmi, yarı resmi ya da özel topluluk.
denetleme belgesi

denetleme belgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim denetleme belgesi İş yerlerinde işçilerin devamı ile işe giriş ve çıkış saatlerini saptayan ve ödenecek ücretin sayışımına dayanak olan belge.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü denetleme belgesi Sinema Bir filmin denetlemeden geçtiğini, serbestçe oynatılabileceğini belirtmek üzere verilen belge. (Genellikle filmin başında da yer alması zorunlu kılınır).
denetleme

denetleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetleme a. 1. Denetlemek işi. 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü denetleme Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim denetleme Sayışımların denetlenmesi, işlemlerin yasa, tüzük ve y