keyboard_arrow_down D – Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

denge taşı

denge taşı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge taşı a. anat. Omurgalıların özellikle de memelilerin iç kulak keseciğinde bulunan kalsiyum tuzu.Biyoloji Terimleri Sözlüğü denge taşı (Yun. statos: sabit; lithos: taş; ous: kulak) İç kulakta, denge taşlı kese içinde bulunan salgı maddesi kum ya da kalsiyum karbonat tanecikleri gibi yapılar. Statolit, otolit.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü denge taşı İç kulakta bir kese içinde bulunan, salgı maddesi kum veya kalsiyum karbonat tanecik
dendrokronoloji

dendrokronoloji

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü dendrokronoloji (Yun. dendron: ağaç; chronos: zaman; logos: bilim) Yaş halkaları sayılarak ağaç yaşlarının belirlenmesi bilimi.Budunbilim Terimleri Sözlüğü dendrokronoloji bk. ağaç yaslama.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü dendrokronoloji Yaş halkaları sayılarak ağaç yaşlarının belirlenmesi bilimi.
dendrit

dendrit

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü dendrit Uyartıları (impuls) hücre gövdesine taşıyan, sinir hücrelerinin dallanmış sitoplâzmik uzantıları.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü dendrit Uyarıları hücre gövdesine taşıyan, sinir hücrelerinin dallanmış stoplazmik uzantıları, sinir hücresinin kısa olan uzantısı.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü dendrit anat. Sinir hücresi gövdesinden çıkan, bir veya birden fazla sayıda, uyarıları diğer sinir hücrelerinden veya
denatürasyon

denatürasyon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) denatürasyon Bir proteinin ikincil, üçüncül veya dördüncül yapılarının bozularak birincil yapılarına dönüşmesi ve böylece biyolojik etkinliğini kaybetmesi.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü denatürasyon Bir maddenin ısı, ışın vb. etkilerle doğal niteliklerinin değişmesi veya değiştirilmesi.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü denatürasyon Belirli pH sınırlarının dışı ve yüksek sıcaklık gibi fiziksel etkenlerle veya b
demografi

demografi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük demografi a. Nüfus bilimi.Biyoloji Terimleri Sözlüğü demografi (Yun. demos: halk; graphein: yazmak) Bir populasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi.Budunbilim Terimleri Sözlüğü demografi bk. nüfusbilgisi.İktisat Terimleri Sözlüğü demografi bk. nüfus bilimiSu Ürünleri Terimleri Sözlüğü demografi Bir popülasyonda organizmaların sayılarının ve bu sayıların zamanla değişimlerinin incelenme